Pleidooi voor een resoluut klimaatbeleid

kade rechteroever

lezersbrief

In een korte en zeer krachtige tekst, gestaafd met zinvolle feiten en vragen, pleit Tine Hens in Knack 48 (p. 44-45) voor een krachtig klimaatbeleid dat een omschakeling van denken vereist van iedereen. Want in Vlaanderen zijn de politiek, de financiële en economische wereld en de publieke opinie duidelijk niet mee.

Hoe kun je anders verklaren dat men wegverkeersaanzuigende projecten als de Oosterweelverbinding, de verbreding van de Brusselse ring, Uplace, enz… maar wil blijven doordrukken maar de prioriteit niet verlegt naar een modal shift met een beter openbaar vervoer, spoorvervoer, binnenvaart en veiligere en gezondere fiets- en  voetpaden.

Erger nog: de broodnodige overkapping van de Antwerpse ring wordt ondergeschikt aan en afhankelijk gemaakt van die Oosterweelverbinding alsof men pas bereid is een ziekenhuis te bouwen nadat men een extra bacterie op de nu reeds zieke bevolking heeft losgelaten.

In de Antwerpse haven blijft men dromen van een megadok met alle verkeersproblemen van dien, terwijl op diezelfde ruimte een enorme ecologische en economische meerwaarde zou kunnen gecreëerd worden door een modern multimodaal logistiek complex uit te bouwen, waarbij het dorpje Doel helemaal niet hoeft te verdwijnen.

De leefbaarheid van de grootste stad van Vlaanderen, en bij uitbreiding Vlaanderen zelf, wordt dus opgeofferd aan kortzichtige belangen. Maar ja, vele Vlamingen wonen graag in een huisje met een tuintje, al dan niet in een afgelegen verkaveling of, nog erger, aan een verkeerslint, en de (bedrijfs-)wagen betekent nog steeds vrijheid.

En sommige politici blijven aan hun kiezers beloven dat men zelfs met die auto vlot tot in het hart van de stad moet kunnen geraken, ook al spreekt de dagelijkse realiteit dit meer en meer tegen. Ondertussen smelt het ijs op een schrikbarende wijze!

Ivan Derycke
Borgerhout

Tags: