Academici maken brandhout van aanpak havenuitbreiding

kade rechteroever

 

Zes Vlaamse experts, die betrokken zijn bij het actorenoverleg rond de Antwerpse havenuit­breiding, vragen aan minister van ­Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) om de lopende procedure rond de plannen voor het Saeftinghedok stop te zetten en te herzien. De ­regering heeft volgens hen haar eigen decreet op alle vlakken overtreden.

 

De Vlaamse regering heeft twee jaar geleden het zogenaamde ‘complexe project’ voor extra ­containercapaciteit in Antwerpen in de steigers gezet. Dat gebeurde nadat de regering keer op keer ­juridisch was teruggefloten voor de plannen rond het aan te leggen Saeftinghedok en het bijbehorende verdwijnen van het Scheldedorp Doel.

Oosterweel als inspiratie

Deze keer zou via overleg en vertrouwen een breed draagvlak worden opgebouwd. Om dan eensgezind de Antwerpse haven de nodige uitbreiding te garanderen. Een beetje zoals in het Toekomstverbond rond Oosterweel. Al dat overleg zal misschien nog voor de zomer tot een definitieve regeringsbeslissing leiden. De inzet is: komt er – over Doel – een Saeftinghedok, zoals de haven, rederijen en terminaluitbaters willen? Of zijn er gecombineerde alternatieven mogelijk voor en achter de sluizen waarbij Doel misschien kan worden gespaard?

De open brief werd ondertekend door de Gentse professor emeritus Georges Allaert (zowat de pionier van de ruimtelijke ordening), prof Dirk Lauwers (specialist mobiliteit aan de Gentse en Antwerpse universiteit), dr. Hendrik Schoukens (advocaat en docent in Gent en specialist milieurecht) en drie architecten-docenten van de faculteit architectuur van de KU Leuven: Daan De Volder, Joris Van Reusel en Pascal Francois. De architecten waren al eerder betrokken bij een leefbaarheidsproject rond Doel.

Eigen regels overtreden

Volgens de zes proffen en onderzoekers zijn de nobele bedoe­lingen volledig de mist ingegaan. Zeker nadat minister Weyts op eigen houtje en buiten het overleg een “negende alternatief” had gelanceerd.

“Dit is geen geloofwaardig onderzoeksproces meer”, stellen de zes. “Wel een politiek gestuurd proces.” Hiermee is volgens hen ook gebleken dat het complexe project “in wezen geen overleg beoogde, maar wel een halfslachtige vorm van openbaar onderzoek”.

Gedetailleerd proberen de zes academici aan te tonen dat de overheid de zes principes die zijzelf in het decreet rond het proces bij complexe projecten heeft ingeschreven, stuk voor stuk en systematisch met de voeten heeft getreden.

Andere alternatieven?

“Als Weyts dan toch een eigen piste mocht aanreiken, waarom zouden ook wij dan geen ander pistes mogen aanreiken?”, klinkt het. Zo betwisten de ondertekenaars dat voorafgaandelijk alle alternatieven inzake samenwerking met Gent of Zeebrugge werden geweerd. Bovendien is intussen Gent met de Zeeuwse havens versmolten en die combinatie plant eveneens containerterminals. Dat zou volgens hen ingecalculeerd moeten worden.

Al evenzeer ergeren de academici zich aan “de systematische onderschatting van de mobiliteitseffecten” die de extra containercapaciteit van 6,5 miljoen standaardcontainers zal meebrengen. Nergens wordt ook vastgelegd hoe men de beloofde modal shift zal realiseren terwijl de effecten op het autoverkeer “schromelijk onderschat worden”. Bovendien vragen zij zich af waarom “de nakende sluiting van de kerncentrale Doel, waarbij duizenden mensen werkloos zullen worden” niet in de havenplannen wordt verwerkt. Kortom: “Wij vragen de Vlaamse overheid de procedure stop te zeggen.”

Het Havenbedrijf wijst erop dat de procedure duidelijk is, met inspraakmomenten. “Wij blijven daaraan meewerken.”

 

https://www.gva.be/cnt/dmf20180501_03492265/academici-maken-brandhout-va...

Tags: