Actiegroepen hekelen communicatie stad en BAM over openbaar onderzoek Oosterweel

kade rechteroever

De BAM en de stad Antwerpen proberen het openbaar onderzoek naar het GRUP Oosterweel te manipuleren door valse informatie te verspreiden, zeggen stRaten-generaal en Ademloos. 
 

De actiegroepen nemen het niet dat de stad Antwerpen en de BAM in hun communicatie stellen dat er over het tracé zelf geen bezwaren mogen worden ingediend.
 

 Naar aanleiding van de start van het openbaar onderzoek naar het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Oosterweel lanceerden de stad en de BAM een informatiecampagne voor het grote publiek. Maar een belangrijke passage in de communicatie doet gespecialiseerde juristen de wenkbrauwen fronsen. Zo meldt de stad Antwerpen het volgende op haar website:

Waarover kunt u opmerkingen kwijt? 
  Hebt u suggesties over de gebieden die het GRUP beschrijft, of over de stedenbouwkundige voorschriften? 
  Vindt u dat het plan ergens onvoldoende rekening mee houdt? Dan kan u een advies of een bezwaar formuleren. U moet daar wel goede argumenten voor hebben. Let wel: de beslissing om de Oosterweelverbinding aan te leggen, is genomen. Het tracé ligt vast. Daar kan u geen bezwaar meer over indienen. Dat kan enkel over de uitwerking van de genomen beslissing.” 
 

 “Dat is flagrant onjuist”, fulmineert Manu Claeys. “Ze proberen de mensen te ontmoedigen om bezwaarschriften in te dienen tegen het BAM-tracé. Tijdens het openbaar onderzoek kunnen over alle aspecten van het GRUP, zowel het tracé als de alternatieven, opmerkingen gemaakt worden. Ook over de manier waarop de plan-MER is aangepakt.
 

 Het is onaanvaardbaar dat BAM en de stad Antwerpen zich op dergelijke manier mengen in het openbaar onderzoek. De Vlaamse overheid moet zich hiervan distantiëren, zoniet legt dit een juridische bom onder het GRUP.”
 

 “Faux pas” 

Bij Ruimte Vlaanderen, dat het openbaar onderzoek organiseert, geeft men Claeys gelijk. “Het is juist dat er tijdens het openbaar onderzoek over alle aspecten van het GRUP bezwaren ingediend kunnen worden”, stelt Mie Van den Kerchove van Ruimte Vlaanderen. Maar zwaar tilt ze niet aan de “faux pas” van de stad en de BAM. “De stad heeft gewoon geprobeerd om in bevattelijke taal een voorbeeld te geven.
 

 En BAM heeft die teksten integraal overgenomen. Een ongelukkig voorbeeld, meer is het niet.”
 

Manu Claeys tilt wel zwaar aan de communicatie. “Dit is in strijd met alle mogelijke wetten, decreten en Europese regels”, zegt hij. “Als men dit blauwblauw laat, zal dat de overheid zwaar kunnen opbreken voor de Raad van State.”
 

JVDA

Gazet van Antwerpen 19-06-2014 pag. 19

Tags: