“Antwerpen? Geen commentaar!”

kade rechteroever

Bourgeois I

N-VA-top en ministers zwijgen over septemberverklaring

Wat gaat er gebeuren met Oosterweel? En hoe zit het met andere Antwerpse kwesties, zoals de bestrijding van armoede en jeugdwerkloosheid? We vroegen het aan de Vlaamse regering en kwamen van een kale reis thuis.

Na de septemberverklaring van minister-president Geert Bourgeois, maandag in het Vlaams Parlement, bleven vele vragen onbeantwoord. Gisteren gingen we op jacht naar de antwoorden. Hoe gaat het nu verder met Oosterweel? Wat met de armoedebestrijding en de jeugdwerkloosheid? Enzovoort.
De Antwerpse ministers in de Vlaamse regering zijn niet blij met onze vragen. Viceminister-president en minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) heeft veel antwoorden in handen, maar ze wacht liever tot ze iets concreets te melden heeft. Waarvan akte.
Wat vindt Bart De Wever - niet als partijvoorzitter, maar als burgemeester - ervan dat zijn stad zelfs niet genoemd is in de septemberverklaring? Niets, blijkbaar. Het droge antwoord van zijn woorvoerder luidt: “Geen commentaar.”
Ook Annemie Turtelboom, naast viceminister-president en minister van Begroting toch ook fractieleider van Open Vld in de Antwerpse gemeenteraad, heeft niets te melden. “De plannen voor Oosterweel en andere Antwerpse dossiers moeten worden uitgewerkt door de vakministers”, krijgen we te horen.
De enige minister die wél iets wil zeggen, is Philippe Muyters (N-VA). “De kritiek dat de steden niet voldoende aan bod zijn gekomen is niet terecht”, vindt hij. “In mijn domeinen zoals Sport en Werk blijf ik zeker focussen op de steden om bijvoorbeeld te werken aan het probleem van de jeugdwerkloosheid.”

“Liever meer duidelijkheid”

Caroline Bastiaens, Vlaams Parlementslid voor CD&V en fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad, geeft toe dat haar partij liever meer duidelijkheid had verschaft over Oosterweel. “Maar nu Europa de financiering heeft afgekeurd, valt daar helaas weinig over te melden”, zegt ze. “Een oplossing is er op dit moment niet. Voorlopig moeten we vooral blijven inzetten op investeringen in fietsinfrastructuur en openbaar vervoer. Daarnaast moet er zo snel mogelijk werk worden gemaakt van de twee bretellen die het doorgaand verkeer afleiden van de Ring. En ondertussen moeten we nadenken over een oplossing voor de financiering van Oosterweel.”
Is CD&V een bocht aan het maken in het dossier van Oosterweel? “Nee”, zegt Bastiaens, “wij willen nog steeds zo snel mogelijk de spade in de grond.”

”Geen verbetering”

Bij de oppositie hebben ze de septemberverklaring van Geert Bourgeois uiteraard wél kritisch geïnterpreteerd. “Oosterweel wordt vooruitgeschoven in de tijd, ik heb niks gehoord over armoedebestrijding en er is geen enkele focus op de stad”, zegt Yasmine Kherbache (sp.a). “De aanpak van de jeugdwerkloosheid werd geprezen, maar die dateert nog van de bewindsperiode van mijn partijgenoot Frank Vandenbroucke.”
“Ik had er als Antwerpse toch meer van verwacht”, aldus nog Kherbache. “In de gemeenteraad hebben we de burgemeester en zijn N-VA-schepenen in debatten telkens weer horen verwijzen naar de verantwoordelijkheid van de federale en de Vlaamse regering. Maar nu de N-VA zelf op alle niveaus de sleutels in handen heeft, zien we zeker geen verbetering voor Antwerpen, integendeel.”
Ook Anke Van dermeersch (VB) is teleurgesteld: “Waar is het stedenbeleid gebleven? Met Liesbeth Homans en Annemie Turtelboom in de regering had ik toch meer Antwerpse reflexen verwacht.”
Wouter Van Besien (Groen) heeft hetzelfde gevoel. “Bart De Wever heeft altijd gezegd dat hij geen premier wilde worden omdat hij als burgemeester en partijvoorzitter beter de belangen van Antwerpen zou kunnen behartigen. Daar merk ik nu weinig van. En als ik Liesbeth Homans was, dan zou ik als minister van Stedenbeleid toch eens goed in de spiegel kijken.”

LEX MOOLENAAR
Gazet van Antwerpen 24-09-2014 pag. 8
 

Tags: