Borgerhout en Deurne vrezen Hollandse knoop

kade rechteroever

 


 
 Links én rechts bestuur laken plannen fietspad en op- en afrittencomplex 

 De districtsbesturen van Deurne en Borgerhout, nochtans niet meteen op dezelfde politiek lijn, vinden elkaar in hun vrees voor de gevolgen van de Hollandse knoop op het leefmilieu.
 

 Het stadsbestuur en BAM stelden op de raadscommissie van Borgerhout de definitieve plannen voor de heraanleg van de Noordersingel tussen Schijnpoort en Turnhoutsepoort voor. Het districtsbestuur reageert geschrokken en zegt zich tegen de plannen te zullen verzetten.

Onder het mom van de aanleg van een Singelfietspad wordt de Noordersingel een regelrechte autostrade”, zegt districtsvoorzitter Marij Preneel (Groen). Het districtsbestuur maakt zich grote zorgen over de Hollandse knoop. “Op het midden van de Noordersingel komt een volledig op- en afrittencomplex van zeven rijvakken. Het verkeer dat van de Ring komt en naar de stad rijdt, zal gebruikmaken van de Schijnpoort en de Turnhoutsebaan. De Turnhoutsebaan kan die extra verkeersdruk niet aan.”
 

Zwarte punten 

 Borgerhout krijgt een nieuw Singelfietspad, maar volgens het districtsbestuur is het een fietspad met twee zwarte punten. “Fietsers moeten zeven rijvakken kruisen bij de aansluiting met de Hollandse knoop. De fietstunnel waarvan sprake was, is op de plannen verdwenen. Auto’s die van de Noordersingel rechtsaf slaan richting Sportpaleis, hoeven niet te wachten voor verkeerslichten. Ze moeten voorrang geven aan de fietsers. Uit analyse van verkeersongevallen is gebleken dat dit gegarandeerd voor een dode of zwaargewonde fietser per jaar zorgt”, zegt Preneel.
 

 22 rijvakken 

 Tot slot stelt het districtsbestuur vast dat de Ring op de nieuwe plannen van de BAM ter hoogte van het Rivierenhof 22 rijvakken telt. Ook daar is er sprake van een verbreding zonder dat de BAM daarover communiceerde. “Het is onwaarschijnlijk dat men in 2015 nog zulke plannen maakt. De luchtkwaliteit en de verkeersveiligheid zullen er in Borgerhout nog op achteruitgaan”, stelt Preneel vast. “De bouwvergunning is nog niet afgeleverd en het districtsbestuur zal zich op alle mogelijke manieren tegen de plannen verzetten.”
 

Misnoegd 

 Het districtsbestuur van Deurne is misnoegd. “Wij waren niet op de hoogte van het infomoment op 12 maart over de voorstelling van de plannen voor de omgeving van Schijnpoort. Op geen enkel ogenblik heeft de BAM ons om een formeel advies gevraagd”, zegt districtsschepen van Mobiliteit Tjerk Sekeris (N-VA). “We krijgen nu uitleg op onze raadscommissie van april. We hadden nochtans gevraagd om dat tegelijkertijd met Borgerhout te krijgen.” Het Deurns college uitte zijn ongenoegen in een brief aan het stadsbestuur. Daarin formuleert het ook een aantal vragen.

“We begrijpen niet waarom het fietspad tussen Turnhoutsebaan en Schijnpoort niet volledig wordt heraangelegd”, zegt Tjerk Sekeris. “In de huidige plannen versmalt het fietspad daar van vier naar twee meter. Daarnaast zijn ook wij gewonnen voor een fietstunnel om de Hollandse knoop ondergronds en dus veilig te kunnen kruisen.”
 

Overkapping 

 Maar de impact van het verkeer aan de Hollandse knoop ter hoogte van het Sportpaleis baart het Deurnse bestuur het meest zorgen. “Op zijn minst zouden daar geluidsschermen moeten komen”, zegt Tjerk Sekeris. “Maar wij pleiten in eerste instantie voor een overkapping van de Ring ter hoogte van Ten Eekhove, aan het nieuwe op- en afrittencomplex.”

Dat de Hollandse knoop niet kan worden overkapt, is volgens de mobiliteitsschepen niet noodzakelijk waar. “Toen men besliste om de Hollandse knoop op te schuiven naar Ten Eekhove, hield dat meteen ook een versteviging in van de muren van de Ring. Dat kan alleen maar een overkapping betekenen, anders was die ingreep niet nodig geweest.

JO VAN BEYLEN, WIM DAENINCK
Gazet van Antwerpen 27-03-2015 pag. 14

Tags: