Buurtcomité zet strijd tegen plannen Spoor Oost voort ondanks Vlaamse goedkeuring

kade rechteroever

Borgerhout -

De Bewonersvereniging Park Spoor Oost trekt naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de plannen van het Antwerpse stadsbestuur met de voormalige NMBS-site Spoor Oost. Het buurtcomité pikt het niet dat de Vlaamse gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar de door de stad afgeleverde bouwvergunning onlangs goedkeurde, “zonder rekening te houden met de ingediende bezwaren”.

 

De buurtbewoners stellen openlijk de onafhankelijkheid van de ambtenaar in vraag en verzoeken de Raad voor Vergunningsbetwistingen nu om de plannen alsnog te schorsen en te vernietigen.

Nood aan groen

Het stadsbestuur wil het ruim 10 hectare grote Spoor Oost op korte termijn omvormen tot een geheel van groene zones, sportterreintjes, een plaats voor evenementen en een evenementenparking. Een groep omwonenden ziet die plannen echter niet zitten en wil dat de stad volop gaat voor een parkgebied naar analogie met Park Spoor Noord, aangezien het ernaast gelegen Borgerhout een grote nood aan groen heeft. Het voorzien van een evenementenparking zou bovendien nog meer luchtvervuiling en geluidsimpact meebrengen in het naast de Antwerpse ring gelegen gebied, denken ze.

Bezwaarschriften

Het buurtcomité verzamelde dit voorjaar in totaal 640 bezwaarschriften tegen de stedelijke plannen, maar daar heeft de stad volgens hen nauwelijks rekening mee gehouden bij het afleveren van de bouwvergunning. De gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar nam vervolgens “alle antwoorden van de stad integraal over, en ze werden zonder meer geaccepteerd”, klinkt het.

De Bewonersvereniging Park Spoor Oost eist niet alleen de schorsing en vernietiging van de bouwvergunning, ze vindt ook dat er omwille van de omvang van het project een onafhankelijk milieu-effectenonderzoek moet gebeuren.

Bron: BELGA
Gazet van Antwerpen 17-07-2015
http://www.gva.be/cnt/dmf20150717_01780828/buurtcomite-zet-strijd-tegen-plannen-spoor-oost-voort-ondanks-vlaamse-goedkeuring

Tags: