David tegen Goliath: Zwijndrecht houdt Oosterweelplannen tegen

kade rechteroever

De gemeente Zwijndrecht zegt nee tegen de bouwaanvraag voor Oosterweel. De gemeenteraad keurt de geplande werken op zijn grondgebied af, waardoor de hele bouwaanvraag voor de Antwerpse Linkeroever in gevaar is. 'Dit legt een bom onder het project', zegt burgemeester André Van de Vyver (Groen).


Zo zou de Oosterweel-verbinding er op Linkeroever, ter hoogte van het Sint-Annabos, moeten gaan uitzien. foto Kos

De bouw van de Oosterweelverbinding is verder weg dan ooit. De werken op de Antwerpse rechteroever kunnen ten vroegste in 2018 beginnen. Het enige lichtpuntje was tot nu toe dat de werken op Linkeroever dit jaar zouden beginnen, maar gisteravond stak de gemeenteraad van Zwijndrecht daar een stokje voor. De meerderheid van Groen en CD&V keurde geplande aanpassingen van de wegen op haar grondgebied af.

De 'zaak der wegen' is een deel van de bouwaanvraag waarin de werken aan de gemeentewegen van Zwijndrecht worden beschreven. De afkeuring ervan heeft grote gevolgen voor het hele Oosterweel-project. Het Vlaams Gewest heeft immers een goedkeuring nodig om het totaalproject van Linkeroever te kunnen vergunnen. Zonder akkoord van Zwijndrecht kan Vlaanderen normaal gezien geen bouwvergunning voor Linkeroever afleveren.


Raad van State

Vanuit Antwerpen werd de afgelopen weken druk uitgeoefend op Zwijndrecht om de stemming uit te stellen, maar voor burgemeester André Van de Vyver (Groen) was dat geen optie. "Dit is een drastische zet die de gemeente liever niet had gedaan", zegt hij.
"Maar de plannen voor Oosterweel zijn bijzonder schadelijk voor de leefbaarheid in onze gemeente.
Aangezien er geen rekening wordt gehouden met onze bezorgdheden, hebben wij geen andere keuze."
De inwoners van Zwijndrecht spraken zich enkele weken geleden uit tegen de Oosterweel-plannen. Snelwegen E17 en de E34 lopen dwars door hun gemeente, wat luchtvervuiling en lawaaioverlast veroorzaakt. Ruim driekwart vreest dat de milderende maatregelen van de Vlaamse regering onvoldoende zijn. 86 procent wil de E17 in Zwijndrecht overkappen. Die eis sluit aan op het project van de Antwerpse burgerbeweging Ringland.

 

'De plannen moeten beter. Wij verwachten meer van de Vlaamse regering'
André Van de Vyver (Groen), burgemeester van Zwijndrecht

 

De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), die het project leidt in opdracht van de Vlaamse regering, reageert ontgoocheld. De werken op Linkeroever kunnen niet beginnen voordat Zwijndrecht akkoord gaat. "Wij hoopten op een goedkeuring", zegt woordvoerder Tim Van der Schoot. De BAM wil zo snel mogelijk samenzitten met het gemeentebestuur. "Als dat bij zijn beslissing blijft, trekken we naar de Raad van State." Zo'n procedure sleept al gauw een jaar aan.
De BAM hoopt dat het niet zo ver hoeft te komen. "Uiteindelijk gaat dit over kleine dingen. We zijn ervan overtuigd dat we samen een oplossing kunnen vinden voor de elementen waarop zij hun negatieve beslissing baseren."

In Zwijndrecht zijn ze niet geneigd daarop in te gaan. De negatieve adviezen en bezwaren van de gemeente worden al jaren genegeerd, zegt burgemeester Van de Vyver. "Voor ons is de 'zaak der wegen' een breekijzer om onze oude grieven weer op tafel te leggen. Wij zijn niet tegen Oosterweel, maar het probleem is dat deze infrastructuur net voor meer overlast zorgt, in plaats van onze gemeente te ontlasten. Onze inwoners hebben gelijk: dit moet beter. Wij verwachten meer van de Vlaamse regering."


Minder enthousiast

Opvallend in deze zaak is de rol van CD&V. De lokale afdeling stemde gisteravond tégen de bouwplannen voor Oosterweel, terwijl de partij op Vlaams niveau wel achter het project staat.
Officieel toch, want achter de schermen is het enthousiasme al een tijdje geluwd. Met Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts en Antwerps burgemeester Bart De Wever is Oosterweel vooral in handen van N-VA. De vraag is: in welke mate wil CD&V haar nek nog uitsteken voor het project?
N-VA Zwijndrecht stemde gisteren overigens niet voor de plannen, maar onthield zich. Groen, CD&V en Vlaams Belang stemden tegen. De fractie van sp.a was opvallend afwezig. Net vandaag bespreekt het Vlaams Parlement de voortgangsrapportage van Oosterweel.

 

ANN DE BOECK
De Morgen 12-01-2017
http://www.demorgen.be/nieuws/david-versus-goliath-zwijndrecht-houdt-oosterweel-plannen-tegen-b2a05d4a/

Tags: