De open buurtschool

kade rechteroever

FREYA PIRYNS (Groen) hekelt in het onderwijsdossier het gebrek aan slagkracht van de coalitie. Ze stond zelf jaren voor de klas.

U kunt schepen Robert Voorhamme moeilijk verwijten dat hij de geboortegolf niet zag aankomen?

‘Robert Voorhamme heeft inderdaad tien jaar geleden aan de alarmbel getrokken. Maar daar houdt het op. Het bestuur heeft alle bijkomende plaatsen op het laatste moment moeten creëren. En honderden ouders moesten jaar na jaar bang afwachten of ze wel een school zouden vinden. Dat is geen fatsoenlijk beleid.'

‘Dit is niet de schuld van Voorhamme persoonlijk. Maar wel van zijn partij S.PA, en van de N-VA, die samen in zowel het stadsbestuur als in de Vlaamse regering zetelen. Ik hoor Patrick Janssens graag zeggen dat hij in het Vlaams Parlement de belangen van Antwerpen verdedigt, maar de scholen is hij dan toch vergeten. En Bart De Wever heeft bij zijn minister van Begroting, Philippe Muyters, blijkbaar ook niet al te hard aangedrongen op extra geld.'

Waarom zou Groen dat geld wel loskrijgen?

‘Omdat wij desnoods middelen van de stad zouden vrijmaken. Een slimme stad bouwt haar scholen op tijd. Tegen 2017 komen er 17.000 kinderen bij in het kleuteronderwijs. Bovendien worden kleine kinderen groot. Binnen een paar jaar rolt die jonge golf ook het middelbaar onderwijs binnen. En daar is nog altijd niemand mee bezig.'

Wat denkt Groen te doen om het spijbelgedrag, het zittenblijven en de schooluitval te verminderen?

‘Zittenblijven moet verboden worden in de lagere school. Verder pleiten wij voor veel betere ondersteuning van buurtscholen, met om te beginnen al veel kleinere klassen, zodat elk kind de aandacht krijgt die het verdient. Wij pleiten ook voor brede en open buurtscholen, die ook openstaan voor sport, muziek- of tekenles, of sociale evenementen in de wijk. Kortom, een school waar kinderen alle talenten ontplooien en waar de hele buurt zich thuis voelt.'

Waar wilt u die scholen bouwen?

‘Onder meer op de Ring, zo winnen we niet alleen aan gezondheid, maar ook ruimte voor groen, woningen en andere voorzieningen.'

Als u moet kiezen tussen nieuwe scholen of het overkappen van de Ring, wat wordt het dan?

‘Dat hoeft geen keuze te zijn. Het overkappen van de Ring zal zichzelf voor een stuk terugverdienen door de winst aan ruimte.'
 

blg
De Standaard 02-10-2012
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20121001_00318609

Tags: