Een bezwaarschrift in feuilleton (14)

kade rechteroever

‘Het politiseren van het Oosterweeldossier bereikte op 3 april 2014 een nieuw dieptepunt: daags voor de regeringsbeslissing over het voorliggende ontwerp-GRUP en vlak voor de paasvakantie laat de minister haar administratie opdraven om middels 5 powerpointslides een eenzijdige toelichting te komen geven bij een lopend onderzoek waarvan niemand wist dat het gevoerd werd en waarvan ook niemand een rapport bezorgd krijgt. De inderhaast politiek bestelde rapportage moest dienen om het parlement te sussen daags voor de Vlaamse regering het ontwerp-GRUP Oosterweelverbinding zou goedkeuren.’

Een bezwaarschrift in feuilleton

overgenomen van stRaten-generaal
 

Op 14 augustus 2014 diende stRaten-generaal een bezwaarschrift van 145 bladzijden in tegen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Oosterweelverbinding.

In een eerste deel (60 blz.) schetsen we de partijdigheid (vooringenomenheid, eenzijdigheid) bij het gevoerde alternatievenonderzoek.

In een tweede deel (35 blz.) staan we stil bij vier nog in te vullen kennislacunes.

In een laatste deel  (50 blz.) wijzen we op de voorbarigheid van de regeringsbeslissing van 4 april 2014, die nog niet genomen kon worden.

Vanaf 17 augustus tot het einde van de maand publiceren we elke dag 10 bladzijden van het bezwaarschrift.

> Feuilleton – deel 1 (1-10)

> Feuilleton – deel 2 (11-20)

> Feuilleton – deel 3 (21-30)

> Feuilleton – deel 4 (31-40)

> Feuilleton – deel 5 (41 – 50)

> Feuilleton – deel 6 (51 – 60)

> Feuilleton – deel 7 (61– 70)

> Feuilleton – deel 8 (71– 80)

> Feuilleton – deel 9 (81– 90)

> Feuilleton – deel 10 (91– 100)

> Feuilleton – deel 11 (101– 110)

> Feuilleton – deel 12 (111– 120)

> Feuilleton – deel 13 (121– 130)

> Feuilleton – deel 14 (131– 145)

http://stratengeneraal.wordpress.com/een-bezwaarschrift-in-feuilletons/

Tags: