Een bezwaarschrift in feuilleton (8)

kade rechteroever

 

Het principe om in het milieueffectenrapport over de Oosterweelverbinding alle alternatieven evenwaardig door te rekenen werd in mei 2013 losgelaten, toen de exploitatievariant ‘gedifferentieerde tolheffing’ werd toegevoegd aan het onderzoek. Die exploitatievariant werd in februari 2014 ‘beslist beleid’. Onderzoeksresultaten voor de alternatieven met deze exploitatievariant waren er niet. Of hoe ‘wetenschappelijke’ keuzes de politiek dienen. Lees er alles over in aflevering 8 van het bezwaarschrift.

Een bezwaarschrift in feuilleton

overgenomen van stRaten-generaal
 

Op 14 augustus 2014 diende stRaten-generaal een bezwaarschrift van 145 bladzijden in tegen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Oosterweelverbinding.

In een eerste deel (60 blz.) schetsen we de partijdigheid (vooringenomenheid, eenzijdigheid) bij het gevoerde alternatievenonderzoek.

In een tweede deel (35 blz.) staan we stil bij vier nog in te vullen kennislacunes.

In een laatste deel  (50 blz.) wijzen we op de voorbarigheid van de regeringsbeslissing van 4 april 2014, die nog niet genomen kon worden.

Vanaf 17 augustus tot het einde van de maand publiceren we elke dag 10 bladzijden van het bezwaarschrift.

> Feuilleton – deel 1 (1-10)

> Feuilleton – deel 2 (11-20)

> Feuilleton – deel 3 (21-30)

> Feuilleton – deel 4 (31-40)

> Feuilleton – deel 5 (41 – 50)

> Feuilleton – deel 6 (51 – 60)

> Feuilleton – deel 7 (61– 70)

> Feuilleton – deel 8 (71– 80)

wordt vervolgd...

http://stratengeneraal.files.wordpress.com/2014/08/uittreksel-8-bezwaarschrift-sg-owv.pdf

Tags: