“Er is te weinig geld voor Oosterweel”

kade rechteroever

Rekenhof vernietigend voor financiering Antwerps Masterplan 2020

Volgens het Rekenhof lopen de kosten van het Masterplan 2020 en de overkapping van de Antwerpse Ring nu al op tot 15 miljard euro. “Dat kan de Vlaamse regering nooit opbrengen”, zegt raadsheer Jan Debucquoy. “De overheid zal keuzes moeten maken.”


Het Rekenhof vindt dat de regering de kosten van de overkapping en die van de minder-hindermaatregelen tijdens de werkzaamheden voor de Oosterweelverbinding moet integreren in haar financiële planning. “Het huidige totaalbedrag van 15 miljard euro is niet haalbaar binnen de Vlaamse begroting”, zegt raadsheer Jan Debucquoy. “De regering moet eerst het beschikbare budget bekijken en dan haar prioritaire projecten selecteren. Nu lijkt het omgekeerde te gebeuren.”


Volgens Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein (Open Vld) is het mogelijk om alle projecten van het Masterplan te financieren. “De komende weken voeren wij gesprekken met Europa. Die zullen meer duidelijkheid verschaffen”, zegt hij.
De timing van de werkzaamheden voor Oosterweel dreigt opnieuw uitstel op te lopen omdat de gemeente Zwijndrecht de plannen voor haar grondgebied afkeurt. Volgens BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) gaat het om details, maar burgemeester André Van de Vyver (Groen) zegt: “Wij geven niet toe en wachten op nieuwe, constructieve voorstellen.”
(lm)

Gazet van Antwerpen 13-01-2017 pag. 1


“Tel eerst je geld en maak dan keuzes”


Voor de zoveelste keer is het Rekenhof streng voor de Vlaamse regering. “De plannen voor de Antwerpse mobiliteit kosten nu al 15 miljard euro. Dat is onbetaalbaar. Maak een keuze”, adviseert de instantie.


“Als we alle kosten van het Masterplan 2020 voor de Antwerpse mobiliteit optellen, inclusief die voor de overkapping van de Ring, dan komen we tot een bedrag van 15 miljard euro”, zegt Jan Debucquoy, raadsheer van het Rekenhof. “Dat kan nooit passen in het budget van de Vlaamse regering. Er is niet genoeg geld om alles te betalen. Daarom adviseren wij: bekijk eerst het budget en selecteer dan de projecten die u prioritair wil uitvoeren. Wij denken dat het nu omgekeerd gebeurt.”


Het verslag van het Rekenhof was gisteren een van de hoogtepunten van de elfde halfjaarlijkse voortgangsrapportage over het Masterplan 2020 in het Vlaams Parlement.


IJzige sfeer


De zitting begon in een ijzige sfeer, omdat Vlaams milieuminister Joke Schauvliege (CD&V) er niet was. Woensdagavond had haar collega van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) meegedeeld dat het nieuwe uitstel voor Oosterweel te wijten is aan de gevolgen van Dieselgate, waardoor Europa nu strengere emissienormen stelt aan infrastructuurprojecten. Wanneer, hoe, waarom? Al die vragen bleven door de afwezigheid van Schauvliege onbeantwoord. De oppositie eiste dat ze naar het parlement zou komen, maar commissievoorzitter en partijgenoot Dirk de Kort zei: “De minister heeft een agendaprobleem.”

Er was niettemin genoeg stof voor een interessante discussie. Professor Alexander D'Hooghe, intendant voor de overkapping van de Ring, besloot de stand van zaken van zijn activiteiten na één jaar met de opmerking: “Als we een oplossing vinden die breed gedragen wordt, dan kan Vlaanderen die niet naast zich neerleggen. De stilstand heeft lang genoeg geduurd.”


De intendant kreeg van alle kanten - meerderheid en oppositie - applaus en waardering voor zijn werk, maar het probleem is: die gedragen oplossing is er niet. Normaal beginnen de werken aan Oosterweel half oktober op Linkeroever, zo vernamen we. Maar de volgende fases van het project lopen nu al vertraging op door drie factoren.

  • Eén: de nieuwe emissienormen door Dieselgate.
  • Twee: het onderzoek naar de nieuwe wegen A102 (Ekeren-Wommelgem) en R11bis (Wommelgem-Wilrijk), dat een invloed kan hebben op Oosterweel.
  • En drie: de gesprekken met de intendant, die ook nog kunnen leiden tot wijzigingen aan het project.


“Schuppen in de grond”


Vlaams minister Ben Weyts reageerde gepikeerd op het nieuwe verzet in Zwijndrecht: “Men blijft stokken in de wielen steken, maar wij gaan dat beantwoorden met schuppen in de grond.”
Zijn collega Bart Tommelein (Open Vld) van Begroting zei als antwoord op het Rekenhof dat de investeringen voor Oosterweel moeten kunnen worden waargemaakt. “De komende weken voeren wij gesprekken met de Europese instanties”, zei hij. “We gaan ervan uit dat we een antwoord gaan vinden op alle vragen over de financiering.”
lex moolenaar

 

Zwijndrecht zegt nee en wacht op voorstellen

 

De gemeenteraad van Zwijndrecht heeft woensdagavond de plannen voor het deel van Oosterweel op zijn grondgebied afgekeurd. CD&V, Groen en VB stemden tegen, N-VA onthield zich.

 

Burgemeester André Van de Vyver legt uit: “Er is door de Vlaamse overheid nooit rekening gehouden met onze bezwaren. Wij willen een oplossing voor het sluipverkeer, de geluidsoverlast en het fijn stof in onze gemeente. Daarvoor hebben we twee voorstellen voor aanpassingen aan de bestaande plannen.

  • Eén: laat de E17 een niveau zakken en leg er een dak op, zoals dat gebeurd is bij de Craeybeckxtunnel.
  • Of twee: maak een bovengrondse overkapping.

De beide voorstellen kunnen rekenen op de steun van 86% van onze inwoners.”


Volgens de BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel), die het Oosterweelproject beheert, zijn de bezwaren van Zwijndrecht te reduceren tot details die makkelijk kunnen worden opgelost. “Ik denk dat de BAM zich daarin vergist”, zegt Van de Vyver. “Voor ons gaat het zeker niet om details. Het is essentieel dat de leefbaarheid op een menselijk peil wordt gebracht.”


In elk geval is een goedkeuring van Zwijndrecht nodig om de plannen binnen de gestelde termijn te kunnen starten. En die goedkeuring is er dus niet. Hoe gaat het nu verder? “Wij hebben als gemeente gezegd wat we ervan denken en nu plannen we voorlopig geen nieuwe initiatieven. Onze deur staat open voor voorstellen. Wij wachten af.”
(lm)


“We voelen ons gesteund”


Het nieuws dat het gemeentebestuur van Zwijndrecht nee zegt tegen de bouwaanvraag van Oosterweel ging gisteren ook rond in de gemeente. De reacties waren in het algemeen lovend voor de beslissing van het bestuur. Geen goed nieuws dus voor de Oosterweelplannen.

Luc Smits, beenhouwer in Burcht, heeft zich in het referendum over het dossier onlangs negatief uitgesproken over de huidige Oosterweelplannen. “Ik woon al 26 jaar in de Dorpstraat in Burcht”, zegt hij. “De geluidsoverlast van de autostrade die tussen Burcht en Zwijndrecht loopt is hier ontzettend hoog. Als de wind slecht staat, horen we het verkeer zo doorrijden. Ook over het fijn stof maken we ons zorgen. We zien de vuiligheid zelfs letterlijk buiten op onze vensterbanken liggen. De E17 ondergronds brengen en overkappen is voor mij de enige goede oplossing. Op die manier krijg je ook meer groene ruimte tussen Zwijndrecht en Burcht die de twee plaatsen met elkaar kan verbinden. We zijn tenslotte één gemeente. Het feit dat het bestuur nu duidelijk nee zegt, is een goede zaak. We hebben ook een burgemeester van de partij Groen, dus is het ook niet meer dan normaal dat hij naar de leefbaarheid en de luchtkwaliteit kijkt.”


“We voelen ons gesteund”


Ook in de plaatselijke krantenwinkel worden er geregeld gesprekken gevoerd over het thema. “Ik volg het gemeentebestuur in zijn beslissing. Er zullen nu opnieuw besprekingen volgen met de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) en dat is een goede zaak”, zegt Johan Van Havenbergh van de winkel. “We moeten gaan voor de oplossing die ons de beste luchtkwaliteit garandeert en ons niet neerleggen bij plannen die daar niet toe bijdragen. Zwijndrecht heeft zich onlangs uitgesproken tegen de plannen voor Oosterweel in een referendum. Ik heb vertrouwen in de burgemeester dat hij bij zijn beslissing en die van de inwoners blijft. We voelen ons gesteund.”
George De Temmerman, vaste klant, volgt het nieuws op de voet. “Je voelt dat de buurtbewoners de plannen voor Oosterweel meer en meer beginnen opvolgen. De meerderheid is duidelijk tegen de plannen hoe ze er nu uitzien. De bezorgdheid over de levenskwaliteit is hoog.”


Dwarsliggen


Toch is niet iedereen in de gemeente even enthousiast over de beslissing van het bestuur. Zo vindt kapper Koen Vermeulen het vooral “dwarsliggerij”. “De gemeente blijft standvastig ijveren voor een overkapping van de autosnelweg en blijft dwarsliggen tot die er komt. In de plannen zijn al groene bermen en geluidsschermen opgenomen, wat de gemeente ook gevraagd heeft. Er werd dus al aan heel was eisen voldaan. Een overkapping is volgens mij niet de beste manier om gezonde lucht te garanderen. Het probleem verschuift dan simpelweg en dan moeten de inwoners aan het einde van de overkapping het fijn stof maar opvangen en er een oplossing voor vinden. Het zijn de wagens op de weg die vervuilen. Het is dus een veel beter idee om het geld dat naar een overkapping zou gaan te besteden aan investeringen voor propere wagens.”
(rvre)
Gazet van Antwerpen 13-01-2017 pag. 2-3

Tags: