Europa negeerde jarenlang signalen gesjoemel dieselauto's

kade rechteroever

Rapport stelt dat Europese Commissie autofabrikanten eerder had moeten corrigeren


De Europese Commissie heeft jarenlang aanwijzingen genegeerd dat autofabrikanten rommelen met de uitstoot van hun dieselwagens. Dat beeld komt naar voren uit het nog vertrouwelijke feitenrelaas over het dieselschandaal. Vandaag maakt een speciale onderzoekscommissie van het Europees Parlement haar bevindingen openbaar.

Medewerkers van het onderzoekscentrum van de Europese Commissie constateerden al in 2010 dat dieselauto's bij gewoon rijgedrag veel meer van het schadelijke NOx (stikstofoxide) uitstoten dan tijdens de laboratoriumtests die bepalen of de wagen op de weg wordt toegelaten. Interne mails tussen Commissie-ambtenaren, die de Volkskrant in haar bezit heeft, tonen dat aan. Twee jaar later deden de medewerkers van het onderzoekscentrum vergelijkbare constateringen. De Commissie deed niets met de bevindingen. Inmiddels rijden er vele miljoenen diesels op de Europese wegen die fors meer vervuilen dan wettelijk toegestaan.


 

Brussel heeft de toelatingstests voor nieuwe automodellen nooit aangepast, terwijl dat volgens de EU-wetten wel moet als blijkt dat de praktijk te veel afwijkt van wat er in het lab wordt gemeten. De Commissie hield vol, tegen de aanwijzingen van haar onderzoekscentrum in, dat autofabrikanten als Volkswagen, Fiat en Opel geen verboden sjoemelsoftware gebruikten om de uitstoot van NOx te verhullen. In plaats van direct in te grijpen legde de Commissie zich toe op de (zeer langdurige) ontwikkeling van een geheel nieuwe testmethode. Die werd eind vorig jaar goedgekeurd, na te zijn afgezwakt door lidstaten met een grote auto-industrie als Duitsland en Frankrijk.


Gebrek aan medewerking

Fabrikanten hebben altijd beweerd dat de hoge NOx-uitstoot van hun auto's het gevolg is van legale technologie om schade aan de motor te voorkomen. Zolang fabrikanten niet worden gedwongen hun strategieën expliciet te maken, is het volgens de onderzoekscommissie van het Europees Parlement haast onmogelijk het bestaan van sjoemelsoftware aan te tonen. Daardoor konden Brussel en de autofabrikanten jarenlang hun kat-en-muisspel spelen.

In het feitenrelaas, waarvoor de parlementaire onderzoekscommissie de afgelopen maanden experts en politici heeft gehoord, staan alleen bevindingen en nog geen eindconclusies. Het verzamelen van de informatie verliep moeizaam. Afgelopen zomer beklaagde de Nederlandse europarlementariër en lid van de onderzoekscommissie Gerben-Jan Gerbrandy zich nog over een gebrek aan medewerking vanuit de Commissie. Het eindrapport van de onderzoekscommissie wordt in maart of april verwacht. Naar verwachting zullen 'autolanden' proberen via hun parlementariërs de scherpste conclusies af te zwakken.


Kritiek van experts

Is sjoemelen straks verleden tijd? Om gerommel met de uitstoot van schadelijk NOx te voorkomen wordt al jaren gewerkt aan een praktijktest, waarbij met mobiele apparatuur tijdens een gewone rit wordt gekeken hoe vuil een auto is. Die test wordt september volgend jaar ingevoerd. Auto's moeten vanaf dat moment dus voldoen aan een praktijknorm. De eerste twee jaar mogen dieselauto's deze nog met een factor 2,1 overschrijden (dus ruim twee keer zo vervuilend als de wettelijke norm). Dat is volgens de Europese Commissie nodig om fabrikanten de tijd te geven hun schoonmaaksystemen te verbeteren en omdat de meetapparatuur nog een foutmarge kent. Experts vinden dat zogenoemde conformiteitsgetal veel te hoog. Hij zou volgens hen makkelijk 1,5 kunnen zijn.

Sjoemelen is overigens ook met de praktijktest nog mogelijk. Zo kan een auto aan de tegendruk aan de uitlaat 'voelen' of er meetapparatuur aan de auto hangt en tijdelijk de schoonmaaksystemen extra hard laten werken. Ook kan rondrijden met een open kofferbak betekenen dat er een emissietest gedaan wordt. Zolang fabrikanten niet wordt verplicht openheid van zaken te geven over de algoritmen waarmee hun schoonmaaksystemen werken, blijft sjoemelen mogelijk, stelt de onderzoekscommissie.

Marc Peeperkorn, Bard van de Weijer    - Bron: Volkskrant
De Morgen 19-12-2016
http://www.demorgen.be/buitenland/europa-negeerde-jarenlang-signalen-gesjoemel-dieselauto-s-bea641d6/

 

Europa wist van dieselgate en deed alles om industrie te ontzien

EU-landen en de Europese Commissie hebben veel te weinig gedaan om te voorkomen dat dieselauto’s te veel schadelijke stoffen uitstoten. Er was zelfs sprake van wanbestuur, is de conclusie van het voorlopige rapport van de commissie die onderzoek deed namens het Europees Parlement. Het rapport komt vanmiddag uit, maar de NOS heeft de conclusies al ingezien.

"Dieselgate had nooit kunnen plaatsvinden als de lidstaten en de Europese Commissie gewoon hadden gedaan wat ze volgens de wet moeten doen", zegt Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy (D66) die het rapport schreef.

 

Het dieselschandaal kwam in de zomer van 2015 aan het licht. Volkswagen gebruikte sjoemelsoftware waardoor auto’s zich in het lab keurig aan de regels hielden, terwijl ze daarbuiten veel te veel schadelijke stoffen uitstootten. Later bleek dat ook andere merken op deze manier de regels omzeilden.

 

De onderzoekscommissie stelt dat de EU de auto-industrie keer op keer de hand boven het hoofd hield. Landen wilden hun eigen automerken niet hard aanpakken uit vrees dat het de bedrijven zou schaden.


Zo wisten politici en ambtenaren al heel lang dat auto’s op de weg veel meer schadelijke stoffen uitstoten dan in het laboratorium. Er werd wel gesproken over strengere testen, maar de invoering daarvan werd jaren uitgesteld. Vooral Spanje, Frankrijk en Italië lobbyden actief in Brussel om strengere regels te voorkomen.

 

Uiteindelijk is er heel bewust voor gekozen om niets te doen. De belangen van de industrie werden gesteld boven goede luchtkwaliteit.
Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy”

 

Ook de Europese Commissie beschermde de auto-industrie. Waarschijnlijk wisten Eurocommissarissen al vanaf 2005 dat diesels te veel vervuilende stoffen uitstootten. Gerbrandy: "Er is uitgebreide discussie binnen de Europese Commissie geweest. Er zijn zelfs brieven uitgewisseld tussen de commissaris van Milieu en die van Industrie. Maar uiteindelijk is er heel bewust voor gekozen om niets te doen. De belangen van de industrie werden gesteld boven goede luchtkwaliteit."

Volgens de onderzoekscommissie was er op verschillende punten sprake van wanbestuur. Bijvoorbeeld omdat lidstaten meer geld hadden moeten besteden aan het controleren van auto’s. Ook onderzochten ze niet waarom auto’s op de weg veel vuiler waren dan in het lab, terwijl ze dat wel wisten.

De onderzoekscommissie verhoorde het afgelopen jaar onder meer oud-Eurocommissarissen, nationale politici en vertegenwoordigers van autobedrijven. Die verhoren waren openbaar, dus echte onthullingen zijn in het rapport niet te lezen. Het somt op wat er verkeerd ging en daarover oordeelt de commissie hard.Belangrijkste conclusies:

-De Europese Commissie en de EU-landen wisten al in 2004 of 2005 dat diesels te veel vervuilende stoffen uitstoten.

-Landen hebben er bewust voor gekozen om een nieuwe, betere test uit te stellen tot 2017 om de industrie te beschermen.

-Lidstaten hadden meer geld uit moeten geven aan controles. Nu waren controleurs vaak afhankelijk van de testruimtes van de autofabrikanten zelf.

-Niet iedereen wilde meewerken aan het onderzoek. Opvallend: vooral ambtenaren en politici lieten het afweten.

 

Tijdens de verhoren kaatsten oud-Eurocommissarissen en de auto-industrie de bal vaak terug naar het Europees Parlement. Dat had ook niets gedaan om te voorkomen dat het dieselschandaal uitbrak, luidde het.

Volgens Gerbrandy is dat een onzinnig verwijt. "Het Europees Parlement had vooral een wetgevende rol. De wetten zaten op zich goed in elkaar. Handhaving en implementatie van die wetten is aan de lidstaten en aan de Europese Commissie."

Hoe hard het Europees Parlement ook oordeelt over politici en over de auto-industrie, er zullen geen straffen uit voortkomen. Het parlement kan geen individuele commissarissen wegsturen of op een andere manier straffen. De Europese Commissie kan dat wel en is inmiddels tegen zes landen procedures gestart die uiteindelijk tot boetes kunnen leiden.


Thomas Spekschoor
NOS 19-12-2016
http://nos.nl/artikel/2149099-europa-wist-van-dieselgate-en-deed-alles-om-industrie-te-ontzien.html

Tags: