Files op Antwerpse ring zijn nog niet weg

kade rechteroever

De spade kan nog dit jaar in de grond, maakt de Vlaamse regering zich sterk. Maar dat betekent niet dat de files rond Antwerpen meteen verdwijnen.


Antwerpen heeft qua filezwaarte Brussel voorbijgestoken, bleek deze week uit cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum. Het akkoord dat de verschillende Antwerpse spelers gisteren sloten, moet eindelijk een uitweg bieden uit de Antwerpse mobiliteitsimpasse. Om dat kracht bij te zetten, verspreidde minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) gisteren een foto van zichzelf met een geel schopje. Op termijn moet bovendien de volledige Antwerpse ring worden overkapt. Maar de weg is nog lang.

 

1. Het prijskaartje loopt steeds hoger op

Het prijskaartje voor de Oosterweelverbinding bedraagt 3,5 miljard euro. De Vlaamse regering betaalt dat geld uit eigen zak, maar houdt er geen rekening mee in haar doelstelling om haar begroting in evenwicht te krijgen. Op termijn moet de investering zich via een tolheffing terugbetalen.

 


Daarbovenop engageert de Vlaamse regering zich om 1 miljard euro te investeren in de overkapping van een eerste deel van de Antwerpse ring. ‘We gaan die factuur niet doorschuiven naar de volgende regering’, benadrukte Weyts. Jaarlijks is er een budget dat het agentschap Mobiliteit en Openbare Werken door allerlei omstandigheden niet uitgeeft. Dat geld wordt nu ‘opgespaard’ om budget op te bouwen voor de overkapping. Antwerpen past zelf nog 250 miljoen euro bij voor de overkapping.

De actiegroepen vonden het cruciaal dat ze financiële garanties kregen voor de overkapping vooraleer ze hun protest bij de Raad van State lieten vallen. Maar dat budget is niet voldoende voor een volledige overkapping van de Antwerpse ring, erkennen alle spelers. Alexander D’Hooghe, de intendant die de overkapping van de Antwerpse ring onderzoekt, berekende eerder al dat een maximaal overkappingsscenario tot 9 miljard kan kosten.

‘Het geld dat de Vlaamse regering op tafel legt, garandeert dat op korte termijn kan worden gestart met een eerste deel van de overkapping’, zegt Manu Claeys van stRaten-generaal. ‘Bovendien engageert de regering zich om de ring op termijn volledig te overkappen. We beseffen dat dit een werk van lange adem is dat wellicht pas in de eerste helft van de jaren dertig volledig wordt afgerond.’

Tot slot moet nog geld worden gevonden voor het Radicaal Haventracé (zie kaart) en de nog aan te leggen A102, die Ekeren met Wommelgem verbindt. De financiering van die laatste verbindingsweg is minder dringend omdat de procedures daar nog in een relatief prille fase zitten. Als alles goed loopt, kunnen de werken voor de A102 rond 2021 starten. Dan moet daar ongeveer 800 miljoen euro voor worden gezocht.

De werken in het westen zijn minder duur omdat de bestaande wegen vooral worden uitgebreid. Maar de bouw van de geplande tweede Tijsmanstunnel zou wel al snel 200 miljoen euro kosten. Daarvoor circuleert het denkspoor om Europees geld aan te vragen om de investering uit de Vlaamse begroting te houden.


2. De procedures zijn nog niet helemaal van de baan

‘Nog dit najaar gaat de spade in de grond’, benadrukt Weyts. Er moet voor de start van die werken op Linkeroever nog wel een akkoord worden gevonden met de gemeente Zwijndrecht, die de geplande werken op haar grondgebied heeft afgekeurd. Weyts maakt zich sterk dat zo’n akkoord op korte termijn haalbaar is, maar volgens burgemeester André Van de Vyver staat dat overleg nog nergens.

 

 

"We gaan de factuur voor de overkapping van het eerste deel van de ring niet doorschuiven naar de volgende generatie."

 

 

In theorie zouden de werken in 2024 worden afgerond. Een jarenlange vertraging is afgewend dankzij de belofte van de actiegroepen stRaten-generaal en Ademloos om tegen eind april afstand te doen van hun protest bij de Raad van State. Enkele burgers die de zaak mee aanspanden, volgden dat voorbeeld gisteren (nog) niet. Weyts heeft er vertrouwen in dat hij via overleg de komende weken ook met hen tot een overeenkomst kan komen.

Dat sluit niet uit dat nog anderen naar de Raad van State trekken, bijvoorbeeld tegen de plannen voor de A102. Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) gaf gisteren wel aan dat de Vlaamse procedures ondertussen verbeterd zijn. ‘Vlaanderen heeft geleerd uit de fouten uit het verleden’, zei hij in het VRT-journaal.


3. De vragen over de mobiliteit blijven

De onderhandelaars engageren zich ertoe om het wegverkeer in te perken. De helft van het verkeer in en rond Antwerpen moet in de toekomst uit alternatieven bestaan, zoals de fiets en het openbaar vervoer. Hoe de Vlaamse regering die belofte wil waarmaken, is nog niet duidelijk.

Het is ook nog niet duidelijk hoeveel de tol zal bedragen. Die is volgens eerdere berekeningen cruciaal om verkeer dat Antwerpen moet passeren of naar de haven moet weg te houden van de stad. Tot slot blijft het uitkijken naar de effecten op het zuidoosten van de ring. Dat deel van de ring wordt weliswaar uitgebreid en overkapt, maar het moet zowel het lokale als het doorgaande verkeer van noord naar zuid dragen.

Bron: De Tijd
Barbara Moens
Wim Van De Velden
De Tijd 13-03-2017
http://www.tijd.be/dossier/krant/Files-op-Antwerpse-ring-zijn-nog-niet-weg/9873550

 

Al 20 jaar discussie over Oosterweelverbinding

1996
Meer dan twintig jaar geleden roept toenmalig provinciegouverneur Camille Paulus op tot een 'multimodaal verkeersmodel' voor Antwerpen, waarbij de Antwerpse ring wordt gesloten. De gouverneur vraagt de hulp van de Vlaamse regering.

2000
De Vlaamse regering onder leiding van toenmalig minister-president Patrick Dewael (Open VLD) keurt het Masterplan Mobiliteit Antwerpen goed. De Oosterweelverbinding zou 550 miljoen euro kosten en in 2005 klaar zijn.

2005
De Vlaamse regering onder leiding van Yves Leterme (CD&V) beslist de Oosterweelverbinding te realiseren met een tunnel onder de Schelde en de Lange Wapperbrug over de dokken. Maar in Antwerpen groeit het protest. Actiegroepen zoals het bewonerscollectief stRaten-generaal komen met alternatieven. Ademloos waarschuwt voor de vervuiling en het lawaai die de Oosterweel met zich zou meebrengen.

2008
Door de groeiende kritiek beslist de Vlaamse regering alternatieven te onderzoeken, zoals
het tracé van stRaten-generaal, alvorens de knoop definitief door te hakken. De uiteindelijke beslissing wordt over de regionale verkiezingen van juni 2009 getild.

2009
De Antwerpenaren houden een volksraadpleging over de kwestie. In de aanloop daarvan verdedigt toenmalig burgemeester Patrick Janssens (sp.a,) niet langer de Lange Wapperbrug, maar een tunneloplossing. De Antwerpenaren stemmen de brug weg.

2010
De Vlaamse regering bereikt een akkoord over het Masterplan 2020 en kiest daarin voor een tunnel in plaats van voor een brug. De verschillende tracés worden voort onderzocht. De kostprijs wordt op 3 miljard euro geraamd.

2014
Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) kiest in het Valentijnsakkoord op basis van de studies definitief voor het Oosterweeltracé. Ondertussen groeit de steun voor de burgerbeweging Ringland, die voor een overkapping van de Antwerpse ring pleit. Ook politiek is daar steeds meer steun voor te vinden.

2016
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) benoemt architect Alexander D'Hooghe tot intendant voor de overkapping van de Antwerpse ring. D'Hooghe slaagt erin alle spelers om de onderhandelingstafel te brengen.

2017
In januari legt de auditeur van de Raad van State een bom onder de Oosterweelplannen. De juridische basis wankelt. Als de Raad van State dat advies volgt, dreigt een jarenlange vertraging. De druk van de Raad van State leidt ertoe dat de onderhandelingen in een stroomversnelling komen. De Vlaamse regering en de stad Antwerpen proberen de actiegroepen ervan te overtuigen hun protest bij de Raad van State in te trekken. Dat is nu dus gelukt.


De Tijd 16-03-2017 pag. 2

Tags: