Gewestwegen worden overgedragen aan de stad

kade rechteroever

De overdracht van de gewestwegen binnen de Ring naar de stad zou Antwerpen jaarlijks 250.000 euro per jaar aan onderhoud kosten.

In het akkoord over de Oosterweelverbinding tussen de stad Antwerpen en de Vlaamse regering staat ook de overname van de gewestwegen binnen de Ring. Open Vld-fractieleidster Annick De Ridder vreest dat dit de stad financieel wel eens zuur zou kunnen opbreken. “Dit is een vergiftigd geschenk”, zegt ze.

“Deze kilometers aan straten onderhouden, zou de stad alleen al 250.000 euro per jaar kosten. We hebben dan nog niet over de mogelijke heraanleg. Binnen de begroting is daar op geen enkele manier rekening mee gehouden. Er is over dit deel van het Oosterweelakkoord nog veel onduidelijkheid. Als Open Vld blijven we bij ons standpunt dat het akkoord de Antwerpenaar niet mag treffen.”

Bevoegdheid
Guy Lauwers (sp.a), Antwerps schepen van Stads- en Buurtonderhoud, zit met Vlaanderen samen over de overdracht van gewestwegen.“Met Vlaanderen bekijken we wanneer welke wegen worden overgedragen aan de stad”, zegt hij. “Ook wij zitten nog met vragen. Zullen de tunnels mee onder de bevoegdheid van de stad vallen?”

Deze gewestwegen worden de volgende jaren stadswegen: Noorderplaats, Kipdorpbrug, Britselei, Amerikalei, Bolivarplaats, Frankrijklei, Tunnelplaats, Italiëlei, Charles De Costerlaan, Brusselstraat, Singel, Desguinlei, Generaal Lemanstraat, Maria-Henriettalei, Van Eycklei, Koningin Astridplein, Prins Albertlei, Jan Van Rijswijcklaan, Franklin Rooseveltplaats, IJzerlaan, Stenenbrug, Noordersingel, Uitbreidingstraat, Binnensingel, Schijnpoortweg, Noorderlaan, Turnhoutsebaan, Carnotstraat, Plantin en Moretuslei, Grotesteenweg, Mechelsesteenweg, Koningin Elisabethlei, Koning Albertparkweg.

SVW

Gazet van Antwerpen 24-11-2010
http://www.gva.be/antwerpen/gewestwegen-worden-overgedragen-aan-de-stad.aspx

 

Rimpels in de coalitie
Schepen van Financiën Luc Bungeneers (Open Vld) viert een jubileum: voor de tiende keer is hij erin geslaagd om voor de stad Antwerpen een begroting in evenwicht in elkaar te knutselen. De belastingen gaan niet omhoog, en toch ligt er nog een spaarpot klaar van 194 miljoen euro voor nieuwe investeringen. Een geruststellend vooruitzicht in economisch barre tijden, zeker als je bedenkt dat Antwerpen nog steeds bezig is met het aflossen van zijn historische schuldenberg.

Toch was het debat over de begroting, dat de voorbije twee dagen is gevoerd in de gemeenteraad, minder stoffig dan de voorbije jaren. En dat lag niet zozeer aan de commentaren van de oppositie, want die waren voorspelbaar. Groen! en Vlaams Belang hadden het over een fictieve begroting, omdat de financiële gevolgen van de beslissingen over Oosterweel niet zijn ingecalculeerd. Beide partijen hadden ook kritiek op het tekort van 15 miljoen euro bij het OCMW en op de overheveling van begrotingsposten naar de vele autonome bedrijven, waardoor de boekhouding van de stad steeds ondoorzichtiger wordt. De derde oppositiepartij, LDD, had geen kritiek, want was simpelweg niet aanwezig.

Maar ook bij enkele partijen van de meerderheid was er gemopper te horen. Zowel Open Vld als CD&V/N-VA maken zich vooral zorgen over de ontwikkelingen rond de Antwerpse voetbalclubs en het nieuwe stadion.

De liberalen vragen zich af met wie er nu bij Germinal Beerschot moet worden onderhandeld, gezien de tweespalt in het bestuur. Als die club zou afhaken, dan is het voor Open Vld niet evident dat de stad een stadion bouwt waar alleen Antwerp een onderkomen vindt. En de houding van burgemeester Patrick Janssens en Ludo Van Campenhout (nota bene: tot voor kort Open Vld) om hoe dan ook een stadion te bouwen, wordt nu door de liberalen voor het eerst “niet realistisch” genoemd.

Ook CD&V maakt er geen geheim meer van dat havenschepen Marc Van Peel eigenlijk met frisse tegenzin mee in het stadionverhaal is gestapt en 25 miljoen euro heeft beloofd. Met de 50 miljoen die stad en haven samen willen investeren, zouden in de districten heel wat straten en pleinen kunnen worden (her)aangelegd, luidt het nu.

Het is duidelijk: de partijen van de meerderheid beginnen stilaan nieuwe posities in te nemen op het schaakbord. Over twee jaar zijn er weer lokale verkiezingen.

Door Lex Moolenaar

http://gva.typepad.com/standpuntantwerpen/2010/11/rimpels-in-de-coalitie.html

Tags: