Heeft Bourgeois I het paard van Troje binnengehaald?

kade rechteroever

Oosterweel op het BAM-tracé is beslist, zeggen N-VA en CD&V. Maar hun nieuwe regeringspartner Open Vld is en blijft tegen. Welke gevolgen kan dit hebben voor het grootste Vlaamse infrastructuurproject aller tijden?

 

“Wij hebben liever een ander tracé dan dat van BAM. Laten we eerst maar eens wachten op de resultaten van de MER-procedure. Er kan in dit dossier nog van alles gebeuren.” 
Zo suste kersvers Vlaams minister Annemie Turtelboom zaterdag in deze krant de verbazing van haar Antwerpse afdeling en van Jong VLD Antwerpen over het feit dat het ‘breekpunt Oosterweel’ de onderhandelingen niet had overleefd. Hoe moet het nu verder? 
 

Van CD&V naar N-VA 

De regeringsformatie heeft voor het mobiliteitsdossier enkele belangrijke wijzigingen veroorzaakt.  De voorbije jaren was Oosterweel vooral een CD&V-dossier, waarin minister-president Kris Peeters en zijn machtige kabinetschef Raf Suys samen met minister van Mobiliteit Hilde Crevits zorgvuldig waakten over de goede relaties met het bouwconsortium Noriant.
 

Maar nu liggen de kaarten anders. N-VA krijgt de leiding, met MP Geert Bourgeois en bevoegd minister Ben Weyts. Een West-Vlaming en een nieuwkomer uit Vlaams-Brabant nemen het Antwerpse dossier in handen, daarbij geassisteerd door CD&V-minister van Ruimtelijke Ordening Joke Schauvliege uit Oost- Vlaanderen. Luis in hun pels wordt Annemie Turtelboom, die als Antwerpse minister van Begroting & Financiën voor de centen moet zorgen. 


 

Het drama van Janssens 

De N-VA is ervan overtuigd dat ze heeft gezorgd voor het perfecte glijmiddel om de bom onder Bourgeois I te ontmijnen. “Antwerpen is bevrijd van de 352 miljoen euro die de stad moest betalen om de Lange Wapper te veranderen in tunnels”, zegt een N-VA-topper. “Dat geld wordt nu geïnvesteerd in het onderzoek naar de overkapping van de Ring. Het stadsbestuur is een molensteen rond zijn nek kwijt, het drama van Patrick Janssens is ongedaan gemaakt.”
 

Pikante noot: het plan voor die 352 miljoen staat niet in het regeerakkoord, maar behoort tot de “formele afspraken” die door de coalitiepartners zijn gemaakt. Ondanks die afspraken gelooft Open Vld niet in Oosterweel. “De lopende procedures zullen het dossier opnieuw tot stilstand brengen”, voorspelt een bron binnen de partij. “Bovendien zal Europa het plan voor de financiering van het project nooit goedkeuren. Ik vraag me af wie onder die omstandigheden zal willen toetreden tot het kabinet van Annemie Turtelboom.” 
“Dat is ons probleem niet, maar dat van Open Vld”, reageert onze N-VA-bron. “Die partij heeft het regeerakkoord getekend. Ze kan nu niet hopen dat het niet zal worden uitgevoerd. Je kunt niet half met elkaar getrouwd zijn.”
 

“Knieval, geen compromis” 

Volgens Manu Claeys van de actiegroep stRaten-generaal heeft Open Vld bij de onderhandelingen zowel voor zichzelf als voor Antwerpen een historische kans gemist.
 

“Heel Vlaanderen ziet dat de partij geen compromis heeft gesloten, maar een knieval heeft gedaan”, zegt Claeys. “Ze stond nochtans sterk in de onderhandelingen. N-VA wilde federaal besturen zonder de PS, en CD&V wilde Kris Peeters als premier. Dat kon alleen met Open Vld erbij.”
 

 “In ruil had Gwendolyn Rutten moeten bedingen dat de MER-procedure voor Oosterweel correct zou worden afgehandeld, na reparatie van het dossier, zoals dat in 2005 ook al eens is gebeurd. Geen tijdverlies is dat, want we zijn toch aan het wachten op de MER voor het verwante dossier van de A102/R11bis (de verbinding Ekeren-Wilrijk, red.).  Op termijn zal dit zelfs tijdwinst betekenen.”
 

Bruine enveloppen 

Maar zo is het dus niet gelopen. “Eens te meer rekenen de politieke tegenstanders van Oosterweel op hun eigen Antwerpse dissidenten en op de actiegroepen om het project tegen te houden”, zegt Claeys.
 

“Soms vertaalt zich dat zelfs in het toestoppen van bruine enveloppen met gevoelige documenten, ook door politici uit meerderheidspartijen. In dit dossier bepaalt het middenveld de richting, de politiek regelt alleen het tempo.”
 

En dat middenveld dringt er nu op aan dat Ringland, het ambitieuze plan voor de overkapping van de Ring, mee wordt opgenomen in de MER-studie naar de alternatieven voor de A102/R11bis. In combinatie met Oosterweel, maar ook met andere tracés zoals de Meccano en Oosterweel-Noord.
 

“Als dit correct gebeurt, dan betekent dat het einde van Oosterweel”, aldus Claeys. “Want zoals Annemie Turtelboom nog voor de verkiezingen zei: een overkapping met gaten is als een geïsoleerd huis waarvan je de ramen open zet.”
 

LEX MOLENAAR
Gazet van Antwerpen 28-07-2014 pag. 7

Tags: