Komt Oosterweel er?

kade rechteroever

Vier vragen aan Wouter Van Besien.

Vorige week besloten de overheid en de actiegroepen in het aanslepende Oosterweeldossier om samen te onderhandelen.

1. Is dit een stap in de goede richting?

WOUTER VAN BESIEN (GROEN): Ja, eindelijk erkent de overheid dat Oosterweel niet alleen een mobiliteitsprobleem is, maar dat ook de leefbaarheid van Antwerpen en het milieu belangrijk zijn. Vroeger zei de overheid tegen de actiegroepen dat ze maar een brief moesten sturen met hun opmerkingen.

2. Is Iedereen nu tevreden?

VAN BESIEN: Dat denk ik niet. Het noordelijke deel van de ring, de eigenlijke Oosterweelverbinding, is nog steeds geen goed idee. Het tracé ligt te dicht bij de stad en is eigenlijk een snelweg door de stad. Het is alsof de overheid zegt dat de gezondheid van de Antwerpenaren die in het zuiden van de stad wonen belangrijker is dan die van het noorden. Er is nochtans een alternatief. Het haventracé, dat drie kilometer noordelijker ligt, zal de haven beter ontsluiten, het verkeer uit de stad weghouden én het is goedkoper.

3. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) liet weten dat hij geen centimeter wil wijzigen aan het Oosterweeltracé.

VAN BESIEN: Hij was duidelijk niet op zijn gemak, omdat Groen profiteert van de huidige ontwikkelingen. Toch heeft hij moeten toegeven op het zuidelijke traject omdat dat ruim gedragen wordt door de bevolking. Anderzijds wil hij niet toegeven op het noordelijke deel. De werkgevers willen immers dat het vooruitgaat.

4. Komt er een nieuw referendum?

VAN BESIEN: De actiegroepen zullen waarschijnlijk doorgaan met het verzamelen van handtekeningen om dat te organiseren. Maar of ze dat indienen zal ervan afhangen of de Vlaamse overheid een bouwvergunning voor Oosterweel aanvraagt. Als ze dat doet, komt er een referendum en is het wantrouwen helemaal terug. 

 

Knack, 08-06-2016, Pag. 20

Tags: