Kris Peeters

kade rechteroever

Niet verwonderlijk dat Kris Peeters de populairste politicus van Vlaanderen is. Voortdurend wordt hij opgevoerd als een degelijke staatsman, sportief, goedlachs, met empathie voor zieke mensen of mensen met een handicap, kortom een warme persoon.

Wie echter kijkt naar zijn politieke realisaties, ziet toch een andere Kris Peeters.

Het is door Kris Peeters en zijn stugge rondjes rijden op de Oosterweelverbinding dat de realisatie van een performante en duurzame oplossing voor het mobiliteitsprobleem in Antwerpen op de lange baan is geschoven.
De Lijn is een geldverslindende klantonvriendelijke en inefficiënte vervoersmaatschappij omdat men niets doet aan de doorstroming en de slechte kostendekking door het 'goedkoop' en 'gratis' beleid.
Het is een schande dat de vrije schoolkeuze al lang niet meer geldt in de grootsteden Antwerpen en Gent waar er gewoon een tekort aan scholen is.
Hogescholen en Universiteiten worden al jaren onvoldoende gefinancierd.
Ook op het vlak van sociale woningbouw staat Vlaanderen nergens.
Vlaanderen In Actie (VIA) is alles behalve het sterke merk dat Flanders Technology destijds was.

Ondertussen zien we dat Peeters zich sterk laat sturen door lobbies uit het zakenleven en het havenmilieu om megalomane, economisch twijfelachtige projecten met een negatieve impact op hun omgeving door te drukken.

IVAN DERYCKE, BORGERHOUT
Gazet van Antwerpen 27-05-2013 pag. 31

Tags: