“Kwantiteit van Septemberverklaring is oké, kwaliteit kan beter “

kade rechteroever

De Septemberverklaring van de Vlaamse minister-president Geert Bourgeois is ambitieus. En dat moet ze ook zijn. Voor zowat alle mogelijke aspecten van de samenleving worden grootse doelstellingen geformuleerd. Van zorginnovatie tot scholenbouw, armoedebestrijding, landbouw, de opvang van vluchtelingen, inburgering, afvalverwerking, klimaat, innovatie, onderwijs, woningbouw, afbouw van het aantal ambtenaren, een sterke openbare omroep, kunst en cultuur… geen sector wordt ongemoeid gelaten.

Het voordeel van deze Septemberverklaring is dat ze wat kwantiteit betreft écht niet beter kan. De regering laat zien dat ze op werkelijk alle fronten strijd voert, dat ze de zaken stevig in handen heeft en dat ze het leven van zo veel mogelijk Vlamingen wil verbeteren. Het nadeel van deze Septemberverklaring is dat alle thema’s maar even worden aangeraakt en dat de kwaliteit van sommige nieuwe maatregelen beter kan.

Neem nu het actieplan om het Vlaamse wagenpark te ‘vergroenen’. Dat plan luistert naar de naam Clean Power for Transport. Waarom dat in Vlaanderen, waar Nederlands toch de voertaal is, niet gewoon ‘De groene kracht voor transport’ kan heten, begrijp ik niet. Maar dit terzijde. Het plan moet de Vlamingen aanmoedigen om milieuvriendelijke wagens te kopen door die fiscaal aantrekkelijker te maken: hoe minder CO2 je auto uitstoot, hoe minder verkeersbelasting je betaalt.

Het is op zijn zachtst gezegd een slecht moment om met een voorstel te komen dat minder CO2-uitstoot beloont. Want wie weet nu na het Volkswagenschandaal nog hoeveel CO2 een auto eigenlijk uitstoot? Het gesjoemel van Volkswagen heeft niet alleen het vertrouwen van de automobilisten in de autoconstructeurs zwaar geschokt. Ook veel regeringen die hun verkeersfiscaliteit hadden afgestemd op wat de constructeurs beloofden, voelen zich zwaar bekocht. Hoeveel meer heffing op CO2-uitstoot had Vlaanderen kunnen innen als de échte uitstoot van al die Volkswagens en Audi’s bekend was geweest? Regeringen kunnen beter wachten op duidelijke afspraken met de automobielsector. Er moeten wereldwijd meetbare en te controleren normen worden vastgelegd. Pas dan kan een regering werk maken van een echte vergroening van het wagenpark.

Of neem nu de landbouw. De Vlaamse regering geeft de boeren die worden getroffen door de Russische boycot extra geld. Maar met die steun onderhoudt Vlaanderen wel het huidige landbouwsysteem dat steeds meer landbouwers kluistert aan subsidies en schulden. Waarom geen maatregelen om biolandbouw te ondersteunen? Zou dat geen betere keuze op lange termijn zijn?

Maar zo moedig is de regering-Bourgeois niet. De Septemberverklaring vliegert over Vlaanderen en raakt alle terreinen even aan. Misschien was het beter geweest om wat minder punten te behandelen maar dat grondig te doen.

Kris Vanmarsenille
Gazet van Antwerpen 29-09-2015
http://www.gva.be/cnt/dmf20150929_01892448/kwantiteit-van-septemberverklaring-is-oke-kwaliteit-kan-beter

Tags: