N-VA moet de allochtone kiezer overtuigen

kade rechteroever

Bart De Wever heeft een duidelijke uitspraak gedaan over de verkiezingen van oktober: hij vraagt aan de kiezer om zes jaar burgemeester van Antwerpen te mogen worden. Over zijn ambities in 2014 is hij minder duidelijk, maar daarover hoeft hij zich ook nog niet uit te spreken. Hij blijft tot 2014 voorzitter van de N-VA. Ik ben benieuwd hoe hij die functie zal combineren met het burgemeesterschap, als het hem lukt om de sjerp te bemachtigen.

De lokale verkiezingen worden dus een rechtstreeks duel tussen De Wever en Patrick Janssens. Dat is sneu voor alle andere partijen, want die dreigen net als in 2006 tussen wal en schip te belanden. Maar voor de Antwerpenaar is het pure winst om te mogen kiezen tussen twee politici die naar Belgische normen behoren tot de absolute top.

Het programma waarmee de N-VA naar de verkiezingen trekt, staat niet bol van de grote verrassingen. De partij legt wel andere accenten op het gebied van mobiliteit, veiligheid, sociaal beleid en stedelijk onderwijs. De grootste verschillen situeren zich in de mobiliteit, zowel op het vlak van de bereikbaarheid van de stad als in de manier waarop het verkeer in de stad moet worden georganiseerd. Zo wil de N-VA een streep zetten onder het STOP-principe, dat de volgorde van prioriteiten aanbracht: Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en dan pas Personenwagens. Merkwaardig genoeg behoorde dit principe de voorbije jaren tot de bevoegdheden van uitgerekend de huidige N-VA’er Ludo Van Campenhout. Het kan verkeren.

In elk geval gaat de N-VA met een zeer Obama-getinte change-campagne naar de Antwerpse kiezer. De slogan ‘De kracht van verandering’ krijgt - met een knipoog naar de financiële crisis en naar de stralende A - een invulling op maat. “We willen voor de stad een Triple A: Antwerpen Anders Aanpakken”, zegt congresvoorzitter Koen Kennis.

Slotsom: het worden eens te meer kanseliersverkiezingen. De kans is groot dat de kiezers van allochtone origine - een derde van het totale aantal - de doorslag geven. Volgens Bart De Wever zijn die ingekapseld door sp.a en Groen. Dat is de verklaring die hij nu al klaar houdt voor het geval hij het onderspit zou delven. Maar hij heeft nog bijna een half jaar om de allochtone kiezer te overtuigen.

Door Lex Moolenaar

Gazet van Antwerpen 23-04-2012
http://gva.typepad.com/standpuntantwerpen/2012/04/n-va-moet-de-allochtone-kiezer-overtuigen.html

Tags: