Ontzorg de Vlamingen

kade rechteroever

De burger wil het. Bedrijfsleiders willen het. De wetenschappers willen het. Maar onze politici kunnen het niet. Ons land zal op de milieuconferentie in Parijs een zeer belabberde indruk maken. We zijn geen ‘failed state’, aldus eerste minister Michel deze week in het parlement. Maar hoe meer ‘failed’ kun je zijn op gebied van milieu.

Zelfs alleen maar op papier kan men geen fatsoenlijk klimaatplan voorleggen. Misschien moet onze bevoegde minister gewoon niet naar Parijs gaan. Als ze poneert dat het daar te gevaarlijk is voor een meisje, geloven ze dat misschien. 

Eigenlijk is deze politieke onmacht onrechtvaardig tegenover de inwoners van dit land, want die zijn wel degelijk milieubewust. 
Zeventig procent van de Vlamingen vindt de klimaatopwarming zelfs een groter probleem dan terreur of een economische crisis. Ook blijken vele bedrijfsleiders bezorgder te zijn over de gang van zaken dan onze politici. Er bestaat een coalitie van bedrijfsleiders, academici en milieuorganisaties die onder de naam The Shift actief is. Die coalitie maant nu in een open brief de bevoegde ministers tot actie aan. Voorzitter van The Shift is niemand minder dan Thomas Leysen (KBC/ Umicore) en we vinden namen terug zoals Bpost, Delhaize en Solvay. Bedrijven die in milieuaanpak al heel wat hebben geinvesteerd. 

Zij eisen nu onverkort duidelijkheid. Het lijkt wel de omgekeerde wereld. Eén lichtpunt: door de lethargie van bovenaf zijn op de lagere regionen wel spontaan initiatieven ontstaan. Dat blijkt ook uit onze rondvraag bij de steden en gemeenten in de provincie. De provincie zelf, die men zo graag wil afschaffen, ontpopt zich als een voortrekker. Ook steden als Antwerpen, Mechelen en Sint-Niklaas hebben niet gewacht op een algemeen klimaatplan dat er niet komt. Onder andere die drie steden hebben Serge de Gheldere, een wereldspecialist en ooit de klimaatambassadeur van Al Gore, in de arm genomen om hun plaatselijk klimaatplan mee te schrijven. Dat getuigt van de nodige visie. Maar De Gheldere wijst er in deze krant op dat het boter aan de galg zal zijn als die hogere overheden niet over de brug komen met geld. Veel geld. Als de stad Antwerpen de eigen doelstelling wil halen om tegen 2020 een CO2-vermindering van 20% te halen, zijn enkele miljarden nodig. Maar de overheid moet meer doen: zelf plannen opstellen, zoals Nederland dat doet met zijn Energiesprong. Dat plan laat toe dat 1,8 miljoen huizen qua energie tot nulverbruik zullen worden herleid. 
Maar misschien het belangrijkste is zorgen dat wij een andere kijk krijgen op de milieuaanpak.

Politici moeten stoppen met het telkens te hebben over “inspanningen doen”. Volgens De Gheldere moet je de mensen ontzorgen en duidelijk maken dat er voor hen en hun kinderen wel degelijk iets inzit. Bij Vlamingen is dat niet makkelijk. In tegenstelling tot Nederlanders, zo constateert de specialist, zien we niet de opportuniteiten maar vooral de obstakels. Serge de Gheldere: “Maar de mensen verwachten ook, als het om zoiets belangrijks gaat, dat de politici er iets zullen aan doen.” 
Tesamen met Serge de Gheldere kunnen we alleen maar concluderen: gelijk hebben ze. Daar zijn politici voor verkozen. 

Gazet van Antwerpen 28-11-2015
http://www.gva.be/cnt/dmf20151128_01994504/misschien-moet-onze-bevoegde-minister-gewoon-niet-naar-parijs-gaan-als-ze-poneert-dat-het-daar-te-gevaarlijk-is-voor-een-meisje-geloven-ze-dat-misschi

Tags: