Oosterweelproject lijkt eindelijk vaart te maken

kade rechteroever

wie gelooft dat?  

Als Europa niet meewil, dan gaat Vlaanderen in het rood om de Oosterweelverbinding te bouwen. Na de zomer tracht een intendant de ideeën van Ringland zo goed mogelijk met de plannen van de Vlaamse regering te verzoenen. Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) smoorde hierbij de opspelende kritiek van CD&V en Open VLD in de kiem.

Het Vlaams Parlement vierde gisteren de tiende verjaardag van de voortgangsrapportage rond het Antwerpse Oosterweelproject. De procedure moest politici toelaten om het grootste infrastructuurproject uit de geschiedenis van de Vlaamse overheid van nabij op te volgen. De verjaardag geeft meteen aan hoe traag het sluiten van de Antwerpse ring verloopt. Toch wordt er stilaan vaart gemaakt. Al kunnen procedurekwesties nog flink wat roet in het eten gooien.

De Vlaamse regering wil in 2017 starten met de bouw van Oosterweel, kostprijs 3,2 miljard euro. Het Rekenhof acht de kans klein dat Europa, bijvoorbeeld met het plan Juncker (EFSI-middelen), ­financieel een handje toesteekt. Meteen moet het kabinet van minister-president Geert Bourgeois (N-VA) de som uit eigen zak betalen. Van 2017 tot en met 2022 mag de begroting zowat drie miljard euro absorberen. Jan Debucquoy van het Rekenhof stelde onomwonden dat zo'n engagement de budgettaire beleidsruimte van de Vlaamse regering meer dan opsoupeert.

Annemie Turtelboom (Open VLD) toonde zich combattief. De kostelijke mobiliteitsproblemen (een miljoen euro aan filekosten per dag) lieten haar geen keuze. Dit najaar wijzigt Vlaanderen alvast haar meerjarenbegroting. Ze blijft bij Europa aandringen voor een aanpassing van de begrotingsregels. Turtelboom vond het niet logisch dat een investering, die zich via tolheffing op 30 jaar terugverdient, op enkele jaren moet worden afgeschreven. 'We gaan moeilijke jaren tegemoet.'

De minister van Begroting wilde niet weten van bijkomende lasten of besparingen.

Desnoods gaat de regering in het rood. De inspanning voor Oosterweel bedraagt 0,15 procent van het bruto binnenlands product. Het engagement dikt het Belgische tekort aan. Turtelboom: 'Ik zal Europa uitdrukkelijk vragen of we deze investering dan maar niet moeten doen.'

Intendant

Ondertussen moet een intendant het maatschappelijk draagvlak in Antwerpen vergroten. Hij (of zij) krijgt de opdracht om uit te zoeken op welke manier het BAM-tracé 'maximaal' kan worden overkapt. Momenteel loopt de aanwervingsprocedure. In de commissie toonden CD&V en Open VLD zich bezorgd over de beperkte actieradius van de intendant.

Weyts ging prompt in de tegenaanval. Voor hem moet de intendant de 'optimale combinatie' maken tussen infrastructuur en overkapping. Hij moet de zones aflijnen waar de 'benefits' van een overkapping zo groot mogelijk zijn. Vanaf 2020 kan er met die werken worden gestart. Op sommige plaatsen (aan het Sportpaleis) kan dat zelfs vroeger. Er staat ook een budget klaar. Het geld (350 miljoen euro) dat de stad en de haven voor de bouw van Oosterweel hadden gereserveerd, wordt geheroriënteerd naar 'leefbaarheidsmaatregelen'.

De bezorgdheid van CD&V en de N-VA was vooral ingegeven door de populariteit van Ringland. Dat concept vertrekt van de volledige overkapping van de Ring. Met een brede opdracht krijgt de intendant in wezen de mogelijkheid om Ringland op zijn haalbaarheid te onderzoeken. Wanneer dat niet zou gebeuren, vreesden enkele Antwerpse politici een afbrokkelend draagvlak, tot zelfs een nieuwe volksraadpleging.

Er komt geen wit blad. Het BAM-tracé staat niet ter discussie. Weyts: 'Dat is het beste project, gaat het snelste vooruit en beschikt in Antwerpen over een democratisch (politiek) draagvlak.'

Snelheid

Na jaren van stilstand reveleert de voortgangsrapportage een toenemende snelheid. Heel wat voorbereidende werkzaamheden zijn aan de gang. Voor de werken op linkeroever werden zelfs een aantal procedures versneld. In het parlement blijft enkel Groen resoluut tegen het project gekant.

Vlaams parlementslid Wouter Van Besien beseft dat het net zich sluit. Hij rekent op de actiegroepen die de geldigheid van het plan-MER voor Oosterweel bij de Raad van State zullen aanvechten. Wanneer zij hun slag thuishalen, dreigt er flink wat tijdsverlies. In dat geval opent er zich een window of opportunity om de plannen eventueel bij te sturen.

Bart Brinckman

De Standaard, 12-06-2015, pag. 13

Tags: