Open Vld levert voorzitter BAM

kade rechteroever

Ex-kabinetschef van Van Mechelen David Van Herreweghe neemt over

In de carrousel van de benoemingen haalt de Open Vld het voorzitterschap van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) binnen. Daarmee zitten de liberalen stevig achter het stuur in het Oosterweeldossier. "We waren bereid om er een prijs voor te betalen", klinkt het bij de partij.


Als de vlaamse regering de benoeming bekrachtigt, zal David Van Herreweghe in mei voorzitter worden van BAM. Hij vervangt ex-VBOtopman Rudi Thomaes, die twee jaar geleden nog door CD&V naar vorenwas geschoven.
Van Herreweghe is geen onbekende binnen BAM. Hij zit al sinds de start van de beheersmaatschappij in het bestuur. Hij is nu ondervoorzitter en voorzitter van Tunnel Liefkenshoek.
Hij was ook jarenlang kabinetschef van toenmalig Vlaams minister van Begroting Dirkvanmechelen (Open Vld). Hij kent het Oosterweeldossier dan ook tot in de toppen van zijnvingers.

Zelf wil hij weinig kwijt over zijn mogelijke aanstelling. "BAM en het Oosterweeldossier liggen mij natuurlijk na aan het hart", zegt Van Herreweghe. "Als de Vlaamse regering het wil, sta ik ter beschikking."


Ander tracé

Met Van Herreweghe als voorzitter trekt Open Vld het Oosterweeldossier naar zich toe. De partij had voor de verkiezingen nog een nieuw tracé voorgesteld met een Scheldekruising die verder van de stad af ligt. Van Herreweghe was nauw betrokken bij dat nieuwe tracé. "Met de benoeming vanvan Herreweghe als voorzitter zullen we meer kunnen wegen op dit dossier", zegt een liberaal parlementslid. "In de gesprekken over de benoemingen hebben we andere belangrijke posten aan ons voorbij laten gaan om het voorzitterschapvanbamte kunnen opeisen. We betaalden dus een prijs, maar we waren bereid om dit te doen."

Competenties

Andere liberalen ontkennen dat. "Metvan Herreweghe komtgewoon de juiste man op de juiste plaats", zegt een liberaal toppoliticus. Bestuursleden binnen BAM erkennen de kwaliteiten van Van Herreweghe. "Hij gaat dit zeker goed doen", klinkt het. "Ik ben er wel van overtuigd dat hij naar voren is geschoven om zijn competenties en niet om zijn politieke kleur."

SACHA VAN WIELE
Gazet van Antwerpen 16-01-2015 pag. 6


Vooral specialist in financiën

Opleiding: licentiaat economie.
Van 1992 tot 1994: assistent bedrijfsleider Food bij Makro nv.
Vanaf 1994 tot 2006: werkt voor het federale ministerie van Financiën.
Vanaf 2006 tot heden: werkt voor de Vlaamse overheid als administrateur- generaal bij de Vlaamse Belastingsdienst. Van 1999 tot 2004 was hij opeenvolgend gedetacheerd als adjunct-kabinetschef bij de minister-president en de minister van Begroting
Van 2004 tot en met 2009: werkt als kabinetschef voor de Vlaamse minister van Financiën en Begroting.

(svw)
Gazet van Antwerpen 16-01-2015 pag. 6

Tags: