"Peeters II is slechtste regering voor natuurbeleid ooit"

kade rechteroever

Oppositiepartij Groen buist het natuurbeleid van de afgelopen vijf jaar van de Vlaamse regering. Voorzitter Wouter Van Besien stelde zes punten van kritiek voor in een "spookbos" in Zwijnaarde, een opgehoogde braakliggend industrieterrein langs de E40, die volgens de Boswijzer uit 30 ha bos bestaat. 
 
"Dit spookbos is symbolisch voor het natuurbeleid van de Vlaamse regering, dat een spookbeleid was", aldus Van Besien. "We hebben geprobeerd om op een positieve en optimistische manier nuances te zoeken, maar het is ons niet gelukt. Het beleid inzake natuur was ondermaats," aldus Van Besien, die benadrukt dat het om een gedeelde verantwoordelijkheid ging van de hele Vlaamse Regering Peeters II.

"Vlaamse regering is ontbosser"


Voor Groen blijft de Vlaamse regering een netto-ontbosser. De partij verwerpt de ruim 8.000 ha die Vlaanderen volgens de "Boswijzer" rijker is. "Bij nader onderzoek ging het om villaverkavelingen met veel bomen, bosranden, serres met tomatenplanten, groen op rotondes of zelfs ophogingen met wat grasgroei", aldus Van Besien, verwijzende naar het opgespoten industrieterrein "Eilandje" in Zwijnaarde. Wat bosbeleid betreft wil de partij zonevreemde bossen en natuurgebieden in ruimtelijke plannen beschermen en waardevolle oude bossen beschermen, zoals met de duinen indertijd. De herbebossingsplicht wil Groen ook anders: "Wie een bos kapt, moet effectief herbebossen, in de onmiddellijk omgeving, voorafgaand aan de ontbossing". De partij wil ook jaarlijks 3.000 ha natuurgebied (laten) aankopen.

Wat de open ruimte betreft, wil Groen onder meer een "duurzaamheidsnorm voor ruimtegebruik" om te vermijden dat Vlaanderen verder "versteent". "Er moet een verhardingsstop komen of gecompenseerd worden", klinkt het.

30.000 ha extra natuur- en bosgebied
Wat de afbakening van natuur in Vlaanderen betreft, via het Vlaams Ecologisch Netwerk, wijst Groen erop dat er sinds de laatste groene milieuminister (2004) amper 2 procent extra afgebakend werd en dat er van de (herziene) 80.000 ha natuurverwervingsgebied maar 3.200 ha is gerealiseerd. Groen gaat voor de afbakening van 30.000 ha extra natuur- en bosgebied en wil 70.000 ha natuurverwervingsgebieden aanduiden op kaart.

Tot slot ijvert de groene partij voor de bescherming van minstens 6.000 ha poldergraslanden buiten de speciale beschermingszones en tegen 2020 een toegankelijk stadsrandbos op fietsafstand voor elke stad. Het aantal speelzones moet verdubbelen tot 5.000 ha, Groen wijst erop dat de huidige doelstelling van 3300 ha niet behaald werd.
 
Bron: Belga
De Morgen 22-04-2014
http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1860446/2014/04/22/Peeters-II-is-slechtste-regering-voor-natuurbeleid-ooit.dhtml

Tags: