Septemberverklaring zwijgt mobiliteit dood

kade rechteroever

In zijn rede voor het Vlaams parlement pleitte minister-president Peeters voor een ‘durvend Vlaanderen’. Over het sluimerende mobiliteitsprobleem bleef hij opvallend vaag.
Met een groei van 2,6% en een begroting in evenwicht mag Vlaanderen zich volgens Peeters op de borst kloppen. “Landen en regio’s met een begroting in evenwicht zijn intussen zeldzaam geworden en in België heeft alleen Vlaanderen dit voor mekaar gekregen,” zei hij in zijn Septemberverklaring.

Een duidelijke boodschap dus voor Wallonië en de federale onderhandelaars. Al ging hij niet echt in op die onderhandelingen, “omdat we ons niet moeten laten verleiden tot een vlugge beoordeling op basis van onvolledige gegevens”. Toch maakte hij duidelijk dat Vlaanderen zich niet op zijn kop zal laten zitten en dat gelet op het economische belang van Vlaanderen voor België “de Copernicaanse logica vervat zal moeten zitten in het sociaal-economische luik van het federale regeerakkoord”. Hij maakte dit duidelijk met een aantal cijfers. “Vlaanderen is goed voor 60% van de bevolking, 70% van het BBP en 80% van de export. Vlaanderen is de motor van België en dus moet het federale beleid het Vlaamse beleid ondersteunen.”

Peeters pleitte ervoor dat Vlaanderen in de toekomst verder zou investeren in groei om te vermijden dat de “zomer van de onzekerheid uitmondt in een winterse recessie”. Hij rekende voor dat er voor ongeveer 230 miljoen euro geld is om “nieuwe initiatieven” te nemen, onder meer in de zorg, de werkgelegenheid en de zorg.

Wie had verwacht dat Peeters in zijn Septemberverklaring dieper zou ingaan op het mobiliteitsvraagstuk in Vlaanderen, met name in en rond Antwerpen, bleef op zijn honger zitten. Verder dan “we zetten stappen vooruit in de totaaloplossing voor Antwerpen, die cruciaal is voor de welvaart van gans Vlaanderen. Met de Oosterweelverbinding en de A102/R11, maar net zo goed met investeringen in waterwegen, fietspaden en openbaar vervoer”, kwam Peeters niet.

De Lloyd 27-09-2011
http://www.lloyd.be/Article/tabid/231/ArticleID/20023/ArticleName/Septemberverklaringzwijgtmobiliteitdood/Default.aspx

Tags: