Sp.a voelt hete adem van Groen in steden

kade rechteroever

Score in kanton Antwerpen: 14,2 procent

Groen komt voor de derde verkiezing op rij als een van de winnaars uit de stembusslag. Opmerkelijk is dat de groenen vooral scoren in steden als Antwerpen, Gent, Mechelen, Leuven en Brussel. Toch wil voorzitter Wouter Van Besien Groen niet omschrijven als een slechts een stadspartij.

Opmerkelijk zijn de resultaten van de groenen in de steden. In Antwerpen, Gent, Mechelen en Brussel haalt de partij dubbele cijfers.
In het kanton Antwerpen scoort Groen 14,2 procent voor Vlaanderen en 13,8 procent voor de Kamer. De Vlaamse lijst van Groen haalt in Gent 17,3 procent en voor de Kamer 17,1 procent. In Brussel schieten de groenen zelfs naar 25,6 procent.

Is Groen nu een stadspartij?
"We gaan misschien wel het sterkst vooruit in de steden, maar we groeiden ook in de meer landelijke gemeenten", zegt Van Besien.
"Ik weiger een tegenstelling te zien tussen beiden.
De steden hebben een andere rol, dan de landelijke streken. Daar hebben wij aandacht voor. Als we ons alleen op de steden zouden fixeren dan zijn we niet goed bezig. Je merkt wel dat sommige problemen zich sneller stellen in de stad, maar zich dan opduiken in de rest van het land."
Voor Antwerps ex-schepen van Groen en socioloog Dirk Geldof is het antwoord 'ja'.
"Niet alleen een partij van de steden, maar we scoren er wel opmerkelijk beter", zegt Geldof. "In de steden is de milieunood hoger dan in de rand. Bovendien worden stedelingen geconfronteerd met meer problemen rond mobiliteit. Dat vertaalt zich in het protest van de fietsers op de Turnhoutsebaan, Ringlandmanifestaties en zorgen over fijn stof. Groen ademt ook stedelijkheid uit. Onze partij vertegenwoordigt de complexloze stedeling. Dat zijn inwoners die geen angst hebben voor verandering."

Aantrek bij tweeverdieners
Ook Mieke Vogels, ex-schepen in Antwerpen en voormalig Vlaams minister, sluit zich aan bij deze analyse. "Onze boodschap slaat aan bij mensen die bewust kiezen voor de stad", zegt Vogels. "Dat zijn mensen die meer fietsinfrastructuur vragen, aan autodelen of cohousing doen. Het zijn jonge en zeer kritische mensen.
Kijk maar naar het protest rond Oosterweel en de discussie over fietsers op de Turnhoutsebaan.
De Wever zegt wel tweeverdieners naar de stad te willen trekken, maar hij heeft de inwoners van Brasschaat voor ogen. De Antwerpse tweeverdiener, die bewust voor de stad kiest, heeft echter een totaal ander profiel."
En neemt Groen nu de rol over van sp.a in de steden? "Sp.a is verbrand door jaren besturen", zegt Vogels. "Luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden. Daar betaalt de partij nu de prijs voor. Bovendien heeft de partij de kritische ingesteldheid van deze mensen fout ingeschat. Janssens (voormalig sp.aburgemeester, red.) was stedelijk en zette in op stadsontwikkeling, maar miste de diversiteit in zijn stad. Sp.a betaalt nog steeds de prijs voor de invoering van het hoofddoekenverbod in Antwerpen."

SACHA VAN WIELE
Gazet van Antwerpen 26-05-2014 pag. 7

Tags: