Stad schrapt 15hectare parkzone voor Antwerpen Zuid

kade rechteroever

overgenomen van Radio Centraal:

Met de aanleg van “nieuw Zuid” zou op de Konijnenwei ten zuiden van het centrum van Antwerpen ook een park van 15 hectaren komen, een derde groter dan het stadspark.
Het stadsbestuur wil het nieuw park nu uit de plannen schrappen. Maandag ligt de zaak ter stemming voor op de gemeenteraad.

Op het gebied tussen de ring en de zone van het justitiepaleis komt een nieuwe woonzone, “Nieuw Zuid”. Naast straten en huizen was er ook plaats voorzien voor 33 hectaren groen, bestaande uit 18 hectare verspreide stroken en kleinere groene zones en een park van 15 hectaren. Het park was gepland op de Konijnenwei en zou ook door de inwoners van Antwerpen (oud) Zuid en de Brederode-wijk gebruikt worden.

Het voorzien gebied ligt momenteel in de spaghettiknoop, het oprittencomplex naast de Kennedytunnel, en is van de bestaande stadswijken gescheiden door de Singel. Maar “de geplande heraanleg van de spaghettiknoop kan ertoe bijdragen dat de verbinding van het park met stad en wijken aan de ring verbeterd wordt”, aldus een brochure van de stad over de plannen (kopie HIER). In de eerste plannen zoals te vinden in de Masterplan 2020-brochure van de Vlaamse regering (kopie HIER, p24) wordt inderdaad voorzien in een compactere knoop ten zuiden van het park. In juli adviseerde de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO, pagina 5 ) nog ” de herconfiguratie van de Spaghettiknoop met op- en afritten verder te bestuderen ten gunste van de samenhang van de (Konijnenwei en andere) groene ruimten”.

Het stadsbestuur keert de logica echter om: in plaats dat de spaghettiknoop zó aangelegd wordt dat ze de toegangkelijkheid van het park niet in het gedrang brengt, wordt het park uit de plannen geschrapt om zeker te zijn dat de heraanleg van de knoop in alle vrijheid kan gebeuren. Eigenaardig genoeg verwijst het College daarbij naar het GECORO advies dat dus het omgekeerde suggereert.
“De Konijnenwei werd uit het RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) gehaald om reden dat er met het RUP geen hypotheek mag gelegd worden op de geplande aanpassingen aan de in Spaghettiknoop” zegt het voorstel dat maandag als agendapunt 38 ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad (kopie HIER, p341).
Ook de kleinere ” Wadipark” groenzone wordt gedeeltelijk uit de plannen gelicht. Dit gebeurt om een “handhavingszone” (lees parkeerzone voor vrachtwagens) aan te leggen voor het toekomstig vrachtwagenverbod in de Kennedytunnel. Dat vrachtwagenverbod maakt deel uit van de Oosterweelplannen van de Vlaamse regering met het in 2009 door de bevolking verworpen BAM-tracé.

Sp.a gemeenteraadslid Toon Wassenberg maakte ons attent op de nieuwe plannen. We bellen hem.

- See more at: http://redactie.radiocentraal.be/Home/?p=4479&preview=true#sthash.17xFgN...

Radio Centraal19-10-2013

http://redactie.radiocentraal.be/Home/?p=4479&preview=true

Tags: