“Stadsbestuur negeert ongunstig advies van verkeerspolitie”

kade rechteroever

De heraanleg van de Noordersingel komt maandag voor op de gemeenteraad. FOTO FREDERIK BEYENS

Groen wil dat gemeenteraad plannen heraanleg niet goedkeurt 

Hoe kan een ongunstig advies van de verkeerspolitie over de Noordersingel plots ‘deels ongunstig’ worden?”, vraagt Wouter Van Besien (Groen) zich af. “En wat is inspraak waard, als alle bezwaren van tafel worden geveegd?”
 

De Antwerpse gemeenteraad moet zich maandag uitspreken over de heraanleg van de Noordersingel. Het stadsbestuur vraagt aan de raadsleden om de stedenbouwkundige vergunning goed te keuren, en om alle bezwaren te verwerpen die tijdens het openbaar onderzoek werden geformuleerd. Het gaat om de bezwaren van 110 mensen en om twee petitielijsten. 

De Noordersingel zal op sommige plaatsen worden verbreed. Kruispunten worden heraangelegd en er komen bredere fietspaden. De heraanleg maakt deel uit van het Masterplan 2020 voor de mobiliteit en staat dus ook in functie van de Oosterweelverbinding, zoals die door de Vlaamse regering en door het huidige stadsbestuur werd goedgekeurd: het BAM-tracé, zeg maar.

“Ik heb twee fundamentele problemen met het advies dat het stadsbestuur ons voorlegt”, zegt raadslid Wouter Van Besien. “Het advies van de verkeerspolitie was ‘ongunstig’. De politie stelt letterlijk dat tweerichtingsverkeer op de bypass enkel kan als er verkeerslichten worden geplaatst. De ervaring leert hen dat er anders tot vijf keer meer verkeersongevallen plaatsvinden. Het stadsbestuur legt dat advies naast zich neer. Of er ooit lichten komen, dat zal men later wel ‘bestuderen’. Moeten er eerst doden vallen dan? Je experimenteert niet met mensenlevens.”

Bovendien, zo stelt Van Besien, staat er iets merkwaardigs in het advies van het college. “Het advies ‘ongunstig’ van de verkeerspolitie is in de tekst van het college opeens ‘deels ongunstig’ geworden. Een classificatie die niet eens bestaat. Het stadsbestuur heeft die blijkbaar verzonnen.”

Bezwaren ongegrond 

De groene fractie in de gemeenteraad vindt het ook hoogst eigenaardig dat er met geen enkel bezwaarschrift rekening werd gehouden dat verwijst naar de  Oosterweelverbinding.

Wouter Van Besien: “De heraanleg staat duidelijk in functie van de zogenaamde Hollandse knoop, de aansluiting van de Ring op de nieuw aan te leggen Oosterweelautostrade. Dat wordt door het stadsbestuur zélf met zo veel woorden gezegd. Maar in hetzelfde document legt men alle bezwaren daartegen naast zich neer, omdat ze verwijzen naar ‘een toekomstige procedure die geen deel uitmaakt van de huidige aanvraag’.

Anders gezegd: we bouwen nu een oprit (de Noordersingel) voor een huis dat we later gaan bouwen (de Hollandse knoop). Als je dan zegt: ‘We willen dat huis niet’, is het antwoord ‘Daar gaat het nu niet over, het gaat over de oprit’. Een absurde logica, zoals die wel vaker voorkomt in het Oosterweeldossier.” Het voorstel van Groen is dan ook dat de gemeenteraadsleden maandag het voorliggende gunstig advies voor de nieuwe wegenis omdraaien in een ongunstig advies.

“Politie stemt in” 

Maarten Vanderhenst, kabinetschef van schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA): “De aanleg van de bypass is al op verschillende niveaus besproken, onder meer op de gemeentelijke begeleidingscommissie verkeer (GBC) en de regionale mobiliteitscommissie (RMC). Daarop was de verkeerspolitie telkens aanwezig en ze hebben er steeds mee ingestemd. Hun eerste evaluatie was ongunstig, maar die is geëvolueerd naar voorwaardelijk gunstig. We zorgen er trouwens wel voor dat er bekabeling is, zodat het eventueel plaatsen van verkeerslichten mogelijk wordt.”

De bezwaren waren inderdaad ongegrond, zegt Maarten Vanderhenst. “Deze bouwaanvraag gaat nu eenmaal niet over Oosterweel. Maar we zorgen er wel voor dat bij de werken alle opties mogelijk blijven, ook een overkapping en ook het Ringland-concept.” Het kabinet-Kennis wijst er ook op dat dit slechts een klein deeltje is van de totale heraanleg van de Singel. Maarten Vanderhenst: “We hebben daarbij gekozen voor een integrale aanpak van elk kruispunt binnen een totaalconcept, waarbij ook groen, fietscomfort en veiligheid voorop staan.”

WIM DAENINCK
Gazet van Antwerpen 18-09-2015 pag. 15

Tags: