‘Uplace leidt tot verkeersinfarct, luchtvervuiling en klimaatopwarming’

kade rechteroever

De Bond Beter Leefmilieu en de Brusselse stadsbeweging BRAL betreuren de beslissing van de Vlaamse regering om Uplace goed te keuren. Het winkelcentrum staat garant voor files, luchtvervuiling en CO2-uitstoot, klinkt het. 

 

Uplace verwacht acht miljoen bezoekers per jaar, waarvan het merendeel met de auto zal komen, zeggen de organisaties. Dat komt neer op zo’n 25.000 wagens per dag, en dat op een van de grootste congestiepunten van het land.

‘Die enorme verkeersstroom is nefast voor de leefkwaliteit in de regio”, zegt Erik Grietens van de BBL. ‘Files op de ring en sluikverkeer in de omliggende gemeenten zullen nog verder toenemen. Een onafhankelijke studie toonde onlangs nog aan dat ook de recente beloftes van de Vlaamse Regering om te investeren in een treinhalte en buslijn weinig zullen veranderen.’

Ook voor de luchtkwaliteit is het slecht nieuws, zegt BBL. ‘De nu al slechte luchtkwaliteit in de regio zal verder verslechteren. Vooral het ultrafijn stof en de verzurende stikstofoxiden zijn zorgwekkend voor de gezondheid’, zegt Grietens.

Het steeds toenemend autoverkeer heeft ook een grote impact op de klimaatverandering, zegt BBL. Voor de Vlaamse emissies is transport dé problematische sector, en de goedkeuring van Uplace staat volgens de organisatie haaks op het klimaatbeleid dat we moeten voeren.

Raad van State

Het vorige GRUP werd vernietigd door de Raad van State. Dat gebeurde op vraag van BBL, BRAL en Greenpeace. Ook over het nieuwe plan gaf de Raad van State een zeer kritisch advies.

‘Toch gaat de regering koppig door en doen ze beloftes die ze mogelijk niet kunnen waarmaken, laat staan dat ze weten wat de precieze impact op de mobiliteit ervan zal zijn’, zegt Joost Vandenbroele van de Brusselse stadsbeweging BRAL. De milieuverenigingen beraden zich verder over nieuwe juridische stappen.

 

IPS
MO 25-01-2016
http://www.mo.be/nieuws/uplace-leidt-tot-verkeersinfarct-luchtvervuiling-en-klimaatopwarming

Tags: