Uplace op de rand van de afgrond

kade rechteroever

BOUW KAN NIET STARTEN

RAAD VAN STATE SCHORST MILIEUVERGUNNING WINKELCENTRUM

 

Een nieuw negatief arrest bedreigt de toekomst van het winkelcentrum Uplace aan de brug van Vilvoorde. Voorzitter Bart Verhaeghe reageert ‘verbijsterd’, maar kan voorlopig niet beginnen aan de bouw.

 

‘We moeten nog zien of het project in zijn huidige vorm de eventuele toets van de Raad van State zal doorstaan. Indien niet, is het over en uit. Een herhaling van de Uplace-saga (na een vorige ingreep van de Vlaamse regering om Uplace opnieuw op het goede spoor te zetten, red) is geen optie.’ CD&V-fractieleider Koen Van den Heuvel was in december 2015 zeer duidelijk. Uplace kreeg nog een kans, ook al was het draagvlak bij zijn partij voor het project helemaal weg. Maar als het nog eens zou mislopen, was het voor de christendemocraten gedaan.

Eenzelfde geluid klonk bij Open VLD-fractieleider Bart Somers, die al waarschuwde dat er nieuwe problemen konden opduiken, omdat de mobiliteitsgegevens uit het milieueffectenrapport intussen achterhaald zijn. Het rapport bevat gegevens uit 2010, sindsdien is er op de Brusselse Ring alleen maar verkeer bijgekomen.


Een maquette (dat merkt u ook aan het verkeer op de Ring).  foto if

Geen definitieve uitspraak

En nu is het bijna zover. De Raad van State heeft de milieuvergunning voor Uplace geschorst. Volgens de Raad is het niet onredelijk te veronderstellen dat er zich sinds 2010 ‘ontwikkelingen hebben voorgedaan die een negatieve invloed kunnen hebben op de beoordeling van de mobiliteitseffecten en de daaraan verbonden impact op de luchtkwaliteit’.

Een definitieve uitspraak is er nog niet – die wordt later dit jaar verwacht – maar omdat Uplace intussen plannen had om de bouw van het complex nog dit jaar te beginnen, dreigden er ‘onherroepelijke schadelijke gevolgen’, vindt de Raad. Daarom heeft hij de milieuvergunning geschorst in afwachting van een uitspraak ten gronde.

Daarmee worden niet alleen de plannen van Uplace doorkruist om nog dit jaar te beginnen met de bouw, het hele project staat nu op de helling. Bij de goedkeuring van het nieuwe ruimtelijke plan voor de zone rond het winkelcentrum hebben CD&V en Open VLD in de Vlaamse regering duidelijk gemaakt dat het de laatste keer zou zijn dat ze in de bres zouden springen voor Uplace. En daar blijven ze bij.

Minister Schauvlieghe (CD&V) bestudeert het arrest nog. Ze merkt op dat de milieuvergunning is geschorst en dus niet vernietigd. Maar beginnen aan de bouw is inderdaad niet mogelijk nu, weet haar kabinet.

‘Draai de bladzijde om’

‘Een nieuw milieueffectenrapport neemt opnieuw anderhalf jaar in beslag. Dat gaan we toch niet doen?’ zegt Bart Somers nu. ‘Het is tijd om de bladzijde om te draaien en volop in te zetten op het versterken van de stadscentra. Voor de site waar Uplace moest komen, moet er maar een andere oplossing worden gezocht.’

Somers is nooit een grote fan geweest van Uplace. De middenstand in zijn stad Mechelen vreest de concurrentie van het complex.

Ook Koen Van den Heuvel blijft kritisch. ‘We moeten dit arrest goed bestuderen. Voor wat de mobiliteit betreft, ligt de bal nu in het kamp van minister Ben Weyts (N-VA)’, zegt hij. ‘Maar wat voor het Eurostadion geldt, moet ook gelden voor Uplace (de N-VA is bijzonder kritisch voor het Eurostadion, onder meer omdat het de Brusselse Ring zou doen dichtslibben, red.).’

‘Ik ben geschokt’

Ook Uplace zelf lijkt het gevaar te zien als de Raad van State de schorsing van de milieuvergunning over enkele maanden zou omzetten in een vernietiging. Bart Verhaeghe, de voorzitter van Uplace, reageerde ongemeen had. ‘Dit verbijsterende arrest is een aanfluiting van de rechtszekerheid’, zegt hij. ‘Als ondernemer ben ik geschokt.’ Het bedrijf rekent nu op de Vlaamse regering voor overleg over ‘een oplossing voor de schorsing van de milieuvergunning’.

 

Een processie van Echternach2004 De plannen van Uplace raken bekend

2009 De Vlaamse regering komt overeen met Uplace dat de terreinen van Renault Vilvoorde door hen worden overgenomen. Op die plaats komt het megawinkelcomplex.

28 oktober 2011 Uplace krijgt zijn stedenbouwkundige vergunning van de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA). Zelfstandigenvereniging Unizo gaat daartegen in beroep.

30 mei 2012 Nadat de provincie Vlaams-Brabant een milieuvergunning voor Uplace heeft geweigerd, wordt die nu toegekend door de Vlaamse minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V).

18 oktober 2013 De Raad van State schorst de milieuvergunning. Zeven maanden later wordt die ook vernietigd.

17 juni 2014 De Raad van State vernietigt een deel van het ruimtelijk plan voor de Brusselse Rand. Op basis daarvan had Muyters de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd.

13 februari 2015 Om de weg voor Uplace opnieuw vrij te maken, werkt de Vlaamse regering een nieuw ruimtelijk plan voor de Brusselse Rand uit. Dat wordt in januari 2016 goedgekeurd, maar er loopt al een nieuwe procedure bij de Raad van State. Er wordt ook een nieuwe overeenkomst gesloten met Uplace over de Renault-terreinen.

23 juni 2016 Uplace krijgt een milieuvergunning van Schauvliege. Die vergunning begint wel pas te lopen wanneer de stedenbouwkundige vergunning definitief is.

5 juli 2016 De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt de stedenbouwkundige vergunning van Uplace.

23 december 2016 Uplace krijgt een nieuwe bouwvergunning, heeft daarmee alle vergunningen op zak en kondigt aan dat het in 2017 aan de bouw wil beginnen. Er lopen nog wel rechtszaken tegen de milieu- en bouwvergunningen.

30 maart 2017 De Raad van State schorst de milieuvergunning.

Wim Winckelmans
De Standaard 30-03-2017
http://www.standaard.be/cnt/dmf20170330_02808362

Tags: