Van Campenhout wijst district met de vinger over parkeerplaatsen

kade rechteroever

Schepen voor Stadsontwikkeling Ludo Van Campenhout (N-VA) beschuldigt het district ervan systematisch parkeerplaatsen te schrappen om de Antwerpenaar te ontmoedigen de auto te gebruiken. Districstvoorzitter noemt de uitleg van Van Campenhout pervers.

 

Schepen Ludo Van Campenhout was niet verrast toen hij gisteren in Het Nieuwsblad zag waar en hoe de Antwerpenaar fout parkeert. 'De stad is op zoek naar oplossingen en heeft er al heel wat gevonden met onder meer buurtparkings via bedrijven en scholen aan de bewoners aan te bieden.'

Volgens Van Campenhout is het onmogelijk om voor iedere Antwerpenaar die erbij komt in een bovengrondse parkeerplaats te voorzien. 'Op het Eilandje komen in korte tijd 7.000 extra mensen wonen. Dat zijn grosso modo 3.500 gezinnen en wagens. Dat kan je niet opvangen op het openbaar domein. Bouw je een nieuw gebouw met drie verdiepingen, heb je sowieso twee plaatsen tekort omdat je maar één wagen voor de gevel kan parkeren.'

Parkeerbalans

Van Campenhout kijkt ook in de richting van de districten. 'Al jaren pleiten N-VA en Open VLD om bij de heraanleg van straten rekening te houden met de parkeerbalans. SP.A schrapt systematisch enkele plekken omdat zij uitgaat van het principe: hoe minder plaatsen hoe minder mensen geneigd zullen zijn de auto te gebruiken. SP.A beseft niet dat het schrappen van plaatsen in het nadeel van de bewoners is. Auto's horen bij de stad.' (??)

Ook districtvoorzitter Chris Anseeuw (SP.A), die op Zurenborg woont, wordt elke dag geconfronteerd met foutparkeren. Zij vindt de bewering van Van Campenhout 'pervers'.

'Bij een heraanleg gaan we uit van het STOP-principe waar we voorrang geven aan de zwakke weggebruiker. Gedaan met voetpaden van zestig centimeter. Elke straat moet er een krijgen van 1,80 meter en we proberen fietsen in beide richtingen mogelijk te maken. Dan kom je soms, met pijn in het hart, tot de conclusie dat er nog slechts aan een kant kan geparkeerd worden. Maar het is helemaal niet zo dat we plaatsen schrappen om minder auto's naar de stad te lokken. We proberen trouwens ook om door verkeerstechnische ingrepen het foutparkeren tegen te gaan. Als je dat beschouwt als het verdwijnen van parkeerplaatsen dan zijn we schuldig.'

Het Nieuwsblad 11-05-2012
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=IN3PV301
 

Tags: