Verkeerscentrum bestudeert nieuw voorstel Oosterweel

kade rechteroever

Het compromisvoorstel van overkappingsintendant Alexander D'Hooghe wordt door het Verkeerscentrum beoordeeld op zijn merites voor de verkeersdoorstroming. Het voorstel wordt ook financieel tegen het licht gehouden. Dat kan snel gebeuren, zodat er nog een vergelijk kan worden gevonden voor eind april.

 Alexander D'Hooghe heeft een voorstel tot compromis over de Oosterweelverbinding waarmee hij de juridische strijd hoopt te beëindigen. In het voorstel wordt het Oosterweeltracé enkel gebruikt voor plaatselijk verkeer en komt er een noordelijker tracé voor doorgaand verkeer. De actiegroepen reageren voorzichtig positief op het voorstel van D'Hooghe. Als zij zich kunnen vinden in het compromis, bestaat de kans dat ze hun klacht voor de Raad van State laten vallen. Het rechtsorgaan moet zich in principe tegen eind april uitspreken.

(PJBA)
Het Laatste Nieuws 09-02-2017
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-kruibeke/verkeerscentrum-bestudeert-nieuw-voorstel-oosterweel-a3076128/


Verkeerscentrum bestudeert compromis voor Oosterweel

Het compromisvoorstel voor Oosterweel van intendant Alexander D'Hooghe wordt door het Verkeerscentrum beoordeeld op zijn merites voor de verkeersdoorstroming. Het voorstel wordt ook financieel tegen het licht gehouden.
Dat bleek woensdag na een vergadering van het Vlaams kernkabinet en het politiek stuurcomité van de Oosterweelverbinding. D'Hooghe heeft een voorstel tot compromis over de Oosterweelverbinding waarmee hij de juridische strijd hoopt te beëindigen.
In dat voorstel wordt het Oosterweeltracé alleen gebruikt voor plaatselijk verkeer en een noordelijker tracé voor doorgaand verkeer.

(blg)
Gazet van Antwerpen 09-02-2017 pag. 4

 

Compromis over Oosterweel moet 1 miljard kosten

Het Vlaams Verkeerscentrum gaat een onderzoek voeren naar het compromisvoorstel rond de Antwerpse Oosterweelverbinding. Dat compromis zou zo'n miljard extra kosten, schrijft De Tijd.
Intendant Alexander D'Hooghe, die de moeilijke opdracht heeft om alle partijen dichter bij elkaar te brengen, legde enkele dagen geleden een compromisvoorstel op tafel: het plaatselijk verkeer en het doorgaand verkeer. Wie naar Antwerpen moet, rijdt via de Oosterweelverbinding tot in het centrum. Wie Antwerpen enkel passeert, wordt via een 'noordelijke bypass' rond de stad geleid. Een tolheffing op de Antwerpse ring moet ervoor zorgen dat het zware verkeer voor het noordelijke tracé kiest.
De Vlaamse regering en het Antwerps stadsbestuur beslisten om zowel het financiële aspect als de impact op de verkeersdoorstroming van het nieuwe plan te beoordelen.
Volgens De Tijd zou het compromisvoorstel 1 miljard euro kosten, bovenop de 3,5 miljard euro voor de Oosterweelverbinding zelf.

De Morgen 09-02-2017 pag. 5

Tags: