Vlaamse investeringen in fietspaden: een kluwen van jewelste

kade rechteroever

Het Rekenhof is kritisch voor het fietsinvesteringsprogramma van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Weyts wil de investeringen in fietspaden en andere infrastructuur deze legislatuur nog laten stijgen tot boven de 100 miljoen euro, maar het controleorgaan zegt dat het dat nergens terug kan vinden in de begroting.

 

Het Rekenhof uit zijn ontevredenheid: het is onmogelijk om de cijfers van Vlaamse fietsinvesteringen te controleren. Die zijn namelijk nergens in een begrotingspost terug te vinden. “De ambitie van de regering om het investeringsbudget voor de fiets te laten groeien tot boven de kaap van de 100 miljoen euro per jaar, is niet terug te vinden in de ontwerpbegroting 2017”, zo schrijft het hof in zijn rapport over de Vlaamse begroting. 

 

'De ambitie van de regering om het investeringsbudget voor de fiets te laten groeien tot boven de kaap van de 100 miljoen euro per jaar, is niet terug te vinden in de ontwerpbegroting 2017'
Rekenhof in rapport over begroting 2017

 

Het probleem is dat fietsinvesteringen in Vlaanderen bijzonder moeilijk bij elkaar te sprokkelen zijn. Zo moet het Agentschap Wegen en Verkeer bij de heraanleg van een weg waar ook een fietspad bij hoort, een inschatting maken hoe groot het aandeel van het budget voor de fietsinfrastructuur is. Ook andere Vlaamse agentschappen, zoals Waterwegen en Zeekanaal, en NV De Scheepvaart investeren in fietsinfrastructuur, bijvoorbeeld op de jaagpaden langs de kanalen.

 

Vandaag ligt er nog altijd geen nieuw fietsinvesteringsprogramma op tafel

 

Sinds 2010 werden al die investeringen gebundeld in een ‘integraal fietsinvesteringsprogramma’. Dat moest duidelijker maken welke overheidsdienst instaat voor de aanleg van wat, met één duidelijk budget. Het programma liep in verschillende fases tot 2015. Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) beloofde bij zijn aantreden de investeringen via het programma nog te verhogen. Maar later maakte hij duidelijk dat hij inhoudelijk wilde bijsturen omdat het vorige programma niet meer dan “een wenslijst” was. 2015 zou een overgangsjaar worden en in 2016 moest er een nieuw programma komen. Maar, zo hekelt sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke, ook 2016 werd een overgangsjaar. Vandaag ligt er nog altijd geen nieuw fietsinvesteringsprogramma op tafel. De oppositiepartijen sp.a en Groen zeggen dat ze Weyts zo veel moeilijker kunnen controleren. 

Fietsplan

'Over investeringen in wegen, tramlijnen of waterwegen zijn in een wip allerlei cijfers te vinden. Maar een duidelijk overzicht krijgen van fietsinvesteringen is veel moeilijker'

Joris Vandenbroucke, sp.a

 

“Over investeringen in wegen, tramlijnen of waterwegen zijn in een wip allerlei cijfers te vinden”, zegt Vandenbroucke. “Maar een duidelijk overzicht krijgen van fietsinvesteringen blijkt veel moeilijker. Nochtans heeft minister Weyts al herhaaldelijk in het parlement beloofd om een nieuw meerjarenprogramma op te maken met concrete cijfers.”

Weyts kondigde bij zijn aantreden aan een ambitieus fietsbeleid te willen voeren en de budgetten te verhogen. Hij was ook de eerste Vlaamse minister die een heus ‘Fietsplan’ uitwerkte met daarin doelstellingen om Vlaanderen op de fiets te krijgen en missing links in de infrastructuur weg te werken. Nog deze legislatuur moet er per jaar meer dan 100 miljoen euro naar de fiets gaan. Het hoogste bedrag tot nu toe was 98,6 miljoen, nog onder vorig minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V).

 

"Plan komt er"

Weyts weerlegt de kritiek: “Vroeger werd het bedrag altijd gewoon na de feiten opgelijst. Nu werk ik aan een plan waarin we vooruitblikken en waar we op voorhand een bedrag inschrijven in de begroting. Daar mag men mij dan gerust op afrekenen.” Het plan moet er de komende weken komen. De mobiliteitsminister blijft bij zijn ambitie om deze regeerperiode de kaap van 100 miljoen euro te kunnen ronden. “Ik zal me sterk maken om dat cijfer zelfs dit jaar nog te halen.”

'Ik werk aan een plan waarin we vooruitblikken en waar we op voorhand een bedrag inschrijven. Daar mag men mij dan gerust op afrekenen'

Bij de Fietersbond valt te horen dat zelfs 100 miljoen euro per veel te weinig is om Vlaanderen massaal en veilig op de fiets te krijgen. “Dat is maar een vijfde van wat er nodig is om de ambitie op het vlak van fietssnelwegen te halen”, zegt beleidsmedewerker Stef Leroy. Het Vlaamse fietsbeleidsplan is ambitieus, maar te vrijblijvend, oordeelde de belangenorganisatie eerder al. “Concrete planning en cijfers ontbreken. We vrezen dat veel van de ideeën zullen blijven liggen.”

Streefcijfer

Over de investeringen zelf zegt het Rekenhof dat “het streefcijfer noch in 2015, noch in voorgaande jaren werd gehaald”, maar volgens Weyts was er vroeger gewoon helemaal geen streefcijfer. Het getal van 100 miljoen euro stelde hij pas in 2016 voorop.

En dan is er nog het Fietsfonds. Dat onderdeel van het fietsinvesteringsprogramma is een subsidie van in totaal 10 miljoen euro de Vlaamse overheid voor gemeenten die zelf hun fietspaden willen aanpakken. Daarin zegt het Rekenhof in haar begrotingscontrole dat “de middelen niet toereikend zijn om het engagement van de Vlaamse overheid in de lokale fietsinfrastructuur en de fietssnelwegen na te komen”. Maar ook dat weerlegt Weyts: “Dat geld werd zelfs nooit opgebruikt, want we waren daar afhankelijk van de gemeenten. Ik verlaag nu zelfs de criteria voor de gemeenten om in aanmerking te komen voor subsidie, soms zullen ze zelfs voor 100 procent gefinancierd kunnen worden.”

TT
De Morgen 03-02-2017
http://www.demorgen.be/politiek/vlaamse-investeringen-in-fietspaden-een-kluwen-van-jewelste-b08e76ea

 

 

Tags: