Vlaamse regering keurt klimaatbeleidsplan goed

kade rechteroever

De Vlaamse regering heeft een pakket maatregelen klaar die moeten helpen om de uitstoot van broeikasgassen in sectoren zoals landbouw, gebouwen, transport en industrie terug te dringen met 15 procent tegen 2020. Voor de korte termijn trekt de regering 20 miljoen euro voor maatregelen die de uitstoot van broeikasgassen moeten verminderen.
 

Europa verplicht België tegen 2020 15 procent minder broeikasgassen uit te stoten in de sectoren buiten de Europese emissiehandel (niet-ETS-sectoren). Er is nog geen akkoord over de  verdeling van de inspanningen in België, maar Vlaanderen heeft de reductiedoelstelling van 15 procent alvast overgenomen. Om dat doel te realiseren wil Vlaanderen een reeks bestaande en geplande maatregelen voortzetten. Het gaat dan onder meer om het uittrekken van renovatiepremies en de verstrenging van de energienormen voor nieuwbouwwoningen.

Daarnaast heeft de regering nu een pakket van 33 extra maatregelen uitgewerkt voor de komende twee jaar. Bedoeling is om onder meer sociale woningen energievriendelijker te maken, het sluimerverbruik in scholen aan te pakken en het inschakelen van energie-consulenten in verschillende sectoren. Er gaat ook geld naar een proefproject met minibussen op biogas bij De Lijn.

Voor al die maatregelen samen wordt in 2013-2014 20 miljoen euro uitgetrokken. Dat geld komt uit het Vlaams Klimaatfonds. Dat fonds wordt gefinancierd uit de veiling van emissierechten. Vlaanderen beschikt over een reserve van 36,5 miljoen euro.

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege roept iedereen ook op om rekening te houden met de mogelijke impact van zijn/haar gedrag op het klimaat. "Ons gedrag en onze keuzes van elke dag bepalen voor een groot stuk de broeikasuitstoot", stelt ze.

"Niet serieus"
Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum (Groen) schiet met scherp op het Vlaams klimaatbeleidsplan. "Dit beleid kan je niet meer serieus noemen, de Vlaamse regering faalt volledig. Als we zo doorgaan, stevenen we af op een veel te hoge uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen", meent Sanctorum.

 Hermes Sanctorum

Volgens Sanctorum zullen de bijkomende maatregelen de te hoge uitstoot van broeikasgassen amper kunnen inperken. "De nieuwe maatregelen die de Vlaamse regering nu voorstelt, zijn samen goed voor 1 miljoen ton CO2. Er zal minstens nog een te hoge uitstoot van 8 miljoen ton broeikasgassen blijven", stelt Sanctorum.

Ook de Bond Beter Leefmilieu en WWF zeggen dat de Vlaamse regering maar een tiende van de benodigde inspanning levert; "De Vlaamse regering is als een brandweer die enkele kamers komt blussen en dan weer vertrekt. Ze doet niet de moeite om het hele huis te blussen, waardoor haar inspanningen het gevaar niet wegnemen" zegt Mathias Bienstman van de BBL.

"Het is simpel: Vlaanderen doet haar deel van het werk, om ontsporende klimaatverandering te voorkomen, niet. Zo zet ze de toekomst van de regio letterlijk op het spel: Vlaanderen is erg kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering," aldus Bienstman.

Frank Segers
VRT Nieuws 28-06-2013
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/130628_klimaatplan%2B
 

Tags: