Voor elk wat wils

kade rechteroever

Een sterke noordelijke bypass om het verkeer van de stad weg te houden. En daarnaast toch ook nog een Oosterweelverbinding voor het lokale verkeer. Is dat dan het ei van Columbus voor de Antwerpse mobiliteit?


Of het alle discussies zal oplossen, is nog de vraag. Maar prof. Alexander D'Hooghe, intendant voor de overkapping van de Ring, blijft constructieve oplossingen aandragen voor het probleem van de Antwerpse mobiliteit.
Zijn nieuwe voorstel: een combinatie van het Oosterweeltracé om de Antwerpse Ring te sluiten met een noordelijke bypass die veel doorgaand verkeer van de stad moet afleiden. Als dat lukt, dan zou een van de grootste bezwaren van de tegenstanders van Oosterweel wegvallen.

Nieuwe ader oost-west
De noordelijke bypass strekt zich uit van de verbinding met de E34 in het westen (op Linkeroever) tot aan de verbinding met de E313/E34 bij de rotonde in Wommelgem. De bypass zou op dat hele traject een ononderbroken route van 2 x 2 rijstroken volgen. Om de verkeersstroom vlot te laten verlopen, is er vooral veel werk nodig aan de Tijsmanstunnel, want daar bevindt zich momenteel het grootste knooppunt voor het verkeer.
Een tweede Tijsmanstunnel naast de huidige zou het doorgaand verkeer kunnen scheiden van het lokaal verkeer. Dat zou ook de verkeersstromen door de Liefkenshoektunnel en de Beverentunnel aanzienlijk verbeteren. En zo kan een nieuwe ader ontstaan die vooral het verkeer van oost naar west en omgekeerd kan verlichten.
“Heel veel mensen in en rond Antwerpen pleiten voor een tolvrije Liefkenshoektunnel als dé oplossing voor het mobiliteitsprobleem”, zegt een transporteconoom. “Maar in de huidige situatie kan Liefkenshoek zo'n maatregel niet verwerken. Met aanpassingen aan de Tijsmans-tunnel kan dat eventueel wel.”

A102 weer in beeld
Met het voorstel van de noordelijke bypass komt ook de A102, de verbindingsweg tussen Ekeren en Wommelgem op de reservatiestrook voor de Grote Ring rond Antwerpen, weer volop in beeld.
En wat dan met het vervolg van die weg, de beruchte R11bis tussen Wommelgem en de aansluiting met de Craeybeckxtunnel in Wilrijk? “Dat plan wordt nog steeds bestudeerd”, zegt Manu Claeys van stRaten-generaal, “maar in onze gesprekken met de intendant komt de R11 niet ter sprake. Het is duidelijk een van de zwakste schakels in het Masterplan. En dus vermoeden wij dat de overheid de ondertunneling van de Krijgsbaan heeft opgegeven wegens technisch en financieel niet haalbaar of omdat er geen draagvlak voor kan worden gevonden in de omliggende gemeenten.”

En Zwijndrecht?
Het nieuwe plan van de intendant zou goed nieuws zijn voor Zwijndrecht. Als de stromen van doorgaand verkeer via Oosterweel afnemen door de noordelijke bypass, dan zal dat zich uiteraard meteen laten voelen. Al vanaf Gent zal het verkeer via de E34 in de richting van Liefkenshoektunnel worden afgeleid. Met als gevolg: minder verkeer in Zwijndrecht, minder verkeer op de Ring.

Wat nu?
Eind deze maand worden de resultaten van de nieuwe verkeersmodellen verwacht. Dat zou in de loop van maart idealiter moeten leiden tot een gezamenlijk rapport onder auspiciën van de intendant. En daarna moet de Vlaamse regering knopen doorhakken.

(lm)
Gazet van Antwerpen 08-02-2017 pag. 2

 

“Alleen een geboorde tunnel is aanvaardbaar”

Actiecomité wil geen verlies van groen door aangepast Oosterweelplan

Het compromisvoorstel over de Antwerpse Oosterweel-verbinding zet de A102 opnieuw in de schijnwerpers. Dat is een nog nieuw aan te leggen verbindingsweg tussen Ekeren en het rondpunt van Wommelgem. Zowel de gemeente Schoten als het Actiecomité Red de Voorkempen pleit voor een 6,2 km lange geboorde tunnel om groen te sparen.
 

Om doorgaand verkeer vanuit het noorden van Antwerpen niet meer over de Ring te jagen, ligt in het compromisvoorstel een plan op tafel voor een gloednieuwe verbindingsweg: de A102, tussen E19/A12 en E313/E34. Dwars door een groene zone die nu langs Merksem, Schoten, Deurne en Wijnegem ligt.
Het Actiecomité Red de Voorkempen is gealarmeerd. “Wij zijn niet tegen die A102, maar het moet duidelijk zijn dat het groen, de bossen en de weilanden op de reservatiestrook die al jaren wordt voorbehouden voor deze nieuwe snelweg niet mag verdwijnen”, zegt voorzitter Jef Rombouts.
 

 De oplossing: een 6,2 km lange boortunnel op vier rijstroken. Rombouts: “Tunnels die worden gegraven en weer bedekt, zijn voor ons totaal onaanvaardbaar. Dan moeten bossen worden gekapt, en worden weilanden en ander fauna en flora verstoord. Met een boortunnel blijven alle natuur- en groengebieden in de reservatiestrook wél behouden.”
 

Ook Schoten, een van de gemeenten op het traject van de A102, verwelkomt het compromisvoorstel, maar dan onder identieke voorwaarden. “Iedereen is gediend met de bouw van de A102, maar die gaat wel dwars door woongebieden en de groene ‘stadsrandlong’. We pleiten daarom voor de volledige ondertunneling.”

(kvh, jaa)
Gazet van Antwerpen Metropool Zuid 08-02-2017 pag. 1

 

“We zijn niet tégen A102, maar het moet hier groen blijven

“We zijn niet tégen de A102, zolang het hele traject ondergronds en met een boortunnel wordt aangelegd. Het stadsrandbos GruunRant, waar we al tientallen jaren voor ijveren, moet behouden blijven.”

Jef Rombouts (70), voorzitter van de actiecomité Red de Voorkempen, is al meer dan twintig jaar bezig met het dossier van de A102. En toen gisteren het compromisvoorstel rond Oosterweel op tafel bleek te liggen, was de alertheid meteen terug daar. Want een van de kernpunten in dat voorstel is de aanleg van zo'n, momenteel onbestaande, verbindingsweg A102, tussen het knooppunt E19-A12 in Merksem en het knooppunt E34/E313 in Wommelgem. In totaal 6,2 km lang, langs een 'reservatiestrook' die sinds de jaren zeventig in het Gewestplan, later Masterplan, staat ingepland.
Het is precies deze reservatiestrook die Red de Voorkempen absoluut groen wil houden. “We strijden al jaren op een constructieve en positieve manier voor het behoud van het stadsrandbos GruunRant”, zegt Jef Rombouts. “Het is de enige groene strook die ten noordoosten van Antwerpen de groene vingers met elkaar verbindt. Het is de corridor tussen de Oude Landen in Ekeren, het Laaglandpark in Merksem, het Peerdsbos in Brasschaat, Vordensteyn in Schoten, de parken van Brasschaat en Schoten, het fort van Merksem, Calesberg en Asbroek in Schoten, Ertbrugge in Deurne, de fortvlakte van Wijnegem, het Rivierenhof in Deurne, de Schijnvallei van Wommelgem.”

 

 

Boortunnel
“Het is een strijd die we niet zullen opgeven. Die A102 mag er voor ons komen, maar de aanleg zal wel op zo'n manier moeten gebeuren
dat alle natuur- en groengebieden in de reservatiestrook behouden blijven. Hierover hebben we doorheen de jaren een consensus bereikt met de gemeente- en districtsbesturen van Schoten, Wijnegem, Wommelgem, Ekeren, Deurne en Merksem: als de A102 er komt, moet die volledig ondergronds, zodat de fauna en flora behouden blijven.”
“Momenteel is het MER-onderzoek over de A102/R11bis nog lopende. Hierin worden onder meer twee pistes onderzocht: een aanleg cut-and-cover, waarbij men een tunnel graaft en opnieuw bedekt; of een aanleg met een boortunnel. Alleen met deze laatste techniek is het behoud van GruunRant gegarandeerd. Met de cut-and-coverpiste verliezen we al het bestaande groen, met op sommige plekken eeuwenoude bomen.”

Dreigend
De strijd die actiegroep Red de Voorkempen twintig jaar geleden tegen de A102 voerde, was destijds heel acuut. “De situatie was erg dreigend”, herinnert Jef Rombouts zich. “In 1998 wilde Eddy Baldewijns (SP), destijds minister van Openbare Werken, de A102 aanleggen, bovengronds met tien tot twaalf meter hoge taluds. We hebben toen talloze acties gevoerd en zijn dikwijls op het bureau van de minister geweest. Een hele moeilijke strijd. Gelukkig dacht Steve Stevaert, de opvolger van Baldewijns, heel anders over de zaak. Hij was géén voorstander van een nieuwe snelweg.”
“Tot nog toe zijn we erin geslaagd de 'reservatiestrook' groen te houden en daar zijn we heel blij om. Vele delen worden onderhouden als natuurgebied, zoals het mooie, maar helaas te weinig bekende Ertbrugge in Deurne. We zijn al die jaren in contact gebleven met politici, maar op de achtergrond. Ook in het Oosterweeldebat. We hebben ons nooit gemengd in de discussie met actiegroepen stRaten-generaal, Ademloos en Ringland. Dat was en is een zeer complexe, moeilijke strijd. Wij concentreren ons op het behoud van het gebied zoals het nu is: een oase van rust en groen te midden van woon- en industriegebieden.”
Voor Jef Rombouts was het nieuws over het compromisvoorstel voor Oosterweel waarbij het traject van de A102 opnieuw wordt meegenomen “een beetje verrassend”. “Men wil vooruit, zeker met die hangende procedure van de actiegroepen bij de Raad van State. Om te vermijden dat het hele dossier wordt gekelderd, is er dit compromis. Twintig jaar geleden waren ondergrondse tunnels te duur en te complex. Nu kan het wel. Dus als dit compromis het haalt, dan zal de regering in haar kostenberekening rekening moeten houden met een aanleg met boortunnels, dus diep onder de grond.”
Over de aansluiting van de A102 met R11bis, een mogelijke nieuwe directe verbinding tussen het rondpunt van Wommelgem en de E19, is Jef Rombouts resoluut. “Studies hebben de technische onhaalbaarheid, onder meer vanwege onmogelijke bochten, het verdwijnen van de spoorwegberm in Mortsel en het Sint-Augustinusziekenhuis dat 'in de weg' staat, aangetoond. Bovendien zou het geen meerwaarde zijn omdat het te weinig verkeer weghaalt. Ik zie niet in dat dit dossier opnieuw wordt opgedist. De A102 zal met een meer noordelijke Scheldekruising moeten worden gecombineerd.”

Karin Vanheusden
Gazet van Antwerpen 08-02-2017 pag. 3
http://www.gva.be/cnt/dmf20170207_02719188/we-zijn-niet-tegen-a102-maar-het-moet-hier-groen-blijven

Tags: