W.F. Schiltz trekt lijst van Open Vld in district Antwerpen

kade rechteroever

Willem-Frederik Schiltz wordt lijsttrekker in zijn district. Schiltz, die op Linkeroever woont, wil het belang van de districten versterken.

• Schiltz (32) is jurist en zetelt voor Open Vld inde Kamer van Volksvertegenwoordigers. Hij is onder meer gespecialiseerd in de energiedossiers. Zijn vriendin is Groen-senatrice Freya Piryns.

De zoon van wijlen Hugo Schiltz wekte verbazing toen hij in2007 opkwam op de lijst van Open Vld. Anno 2012;maakt hij deel uit van de vernieuwde Antwerpse ploeg van minister Annemie Turtelboom.

"Ik vind het een eer om de kar te mogen trekken in een district dat met 180.000 inwoners even groot is als Kortrijk", zegt Schiltz."Een schepenzetel in de stad zou ook heel moeilijk te combineren zijn met mijn parlementair werk. Districtsbevoegdheden zoals Mobiliteit, Parkeerbeleid en Openbaar Domein winnen voortdurend aan belang en staan heel dichtbij de mensen. Daarom mogen de districtsbesturen niet langer op de tweede plaats komen."

"Mijn programma bevat duidelijke speerpunten: een betere coördinatie van openbare werken, een inventaris van straten die in aanmerking komen voor een heraanleg, het op elkaar afstemmen van de wijkcirculatieplannen en een ander parkeerbeleid. Als je wil dat mensen in de stad komen wonen, moetje ze ook parkeerruimte gunnen. Het huidige STOP-principe (voorrang aan achtereenvolgens Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en Privéwagens, red.) is niet zaligmakend."

Daarnaast propageert Schiltz een "jong en dynamisch cultuurbeleid" en een betere dienstverlening in de districtskantoren. "Dat kan door meer digitalisering en een grotere flexibiliteit qua openingsuren."

Volgens W.F. Schiltz staat zijn lijsttrekkerschap niet voor een afrekening van Open Vld met het verleden. "Ook kandidaten met meer ervaring in de districten, zoals Stephan Bogaert en Christophe Wuyts, krijgen een prominente plaats op de lijst."
LM
GAZET VAN ANTWERPEN 04-05-2012 PAG. 18
 

Tags: