Provincie steunt initiatief vervoersregio

kade rechteroever

Het initiatief van Antwerps mobiliteitsschepen Kennis (N-VA) om een vervoersregio op te richten, kan op de steun rekenen van zijn collega Luk Lemmens (N-VA) bij de provincie Antwerpen. Burgemeesters en schepenen van 43 gemeenten uit de Antwerpse regio komen vandaag naar Antwerpen op uitnodiging van schepen Kennis.

Het is de eerste aanzet naar de oprichting van een vervoersregio. Gedeputeerde van Mobiliteit Lemmens juicht het initiatief toe. “Heel onze provincie kampt met grote uitdagingen op het vlak van mobiliteit en het is positief dat de stad hier een voortrekkersrol in wil spelen”, zegt Lemmens.

“Vanuit het provinciebestuur willen wij de plannen van de stad ondersteunen. Wij stellen graag het provinciaal studiewerk rond mobiliteit ter beschikking van de stad. Zo willen we mee een basis leggen voor de plannen van de stad om de mobiliteit in de hele vervoersregio te verbeteren.”

(svw)
Gazet van Antwerpen 11-03-2016 pag. 17

Tags: