Rand vreest dupe van overkapping te worden

kade rechteroever

Eis om geboorde tunnel voor A102 en Tweede Spoortoegang klinkt eensgezind

Nu de euforie over het bereiken van het 'historische' Oosterweelakkoord is gaan liggen, neemt in Schoten, Wijnegem en zelfs Mortsel de bezorgdheid toe over de manier waarop de A102 zal aangelegd worden. “We willen niet het kind van de overkappingsrekening worden”, klinkt het.

De aanleg van de A102 vormt een belangrijk onderdeel van het akkoord over het oplossen van de Antwerpse mobiliteitsknoop. Dat betekent dat er een volledig nieuwe autoweg zal aangelegd worden over een afstand van 6,2 kilometer, dwars door de oostrand en de gemeenten Wommelgem, Wijnegem, Schoten, Deurne, Merksem en Ekeren.

Het tracé mag dan al veertig jaar staan ingetekend voor de Ring rond Antwerpen, vandaag is de weg een donkergroene strook met bossen, weilanden en hier en daar een woning. Dat het Oosterweelakkoord bepaalt dat de A102 ondergronds wordt gelegd, heeft de ongerustheid in de betrokken gemeenten niet weggenomen.


“Stad gaat voor eigenbelang”

“We nemen alleen genoegen met een geboorde tunnel. Als de bodem eerst moet omgewoeld worden, zal de schade niet te overzien zijn”, stellen Luc Monsieurs (Durf!) en Erik Block (CD&V), beiden schepen van Mobiliteit en Leefmilieu in respectievelijk Wijnegem en Schoten. “We vrezen dat onder meer de dure overkapping van de Ring - die we op zich wel toejuichen - zo veel geld zal kosten, dat de verleiding bij de Vlaamse overheid groot zal zijn om toch voor een goedkopere cut-and-covertechniek te kiezen.”

De borden die voor een geboorde tunnel pleiten, werden zeven jaar geleden al langs het tracé gezet in de betrokken gemeenten. Maar lokale politici en actiecomités beseffen dat ze nog flink zullen moeten lobbyen om die wens in vervulling te zien gaan. “We vrezen dat de stad haar stempel gaat drukken op dit dossier. De houding van Antwerps schepen Koen Kennis (N-VA), die niet met ons wil onderhandelen, verontrust ons. We hebben de indruk dat de stad voluit voor eigenbelang gaat”, aldus Luc Monsieurs.

“Er is door samenwerking al een compromis bereikt in Antwerpen, nu nog een goed compromis met de rand, in samenwerking, over alle politieke grenzen heen, en met de mensen die al jaren hun schouders onder het dossier zetten, lees: de schepenen van Mobiliteit”, klinkt het uit de mond van Erik Block. “De intendant heeft nog niet gereageerd op de vraag om op gesprek te komen.”

Als blijkt dat de A102 er moet komen, dan is een diep geboorde tunnel de enige optie. Dat is geen fait divers”, zit Vlaams Parlementslid Ingrid Pira (Groen) uit Mortsel op dezelfde lijn, al is haar gemeente niet direct betrokken.


Plannen nog niet afgevoerd

Ook de Tweede Spoortoegang tot de haven moet nog worden aangelegd. Dat project, ook geen kleintje, is niet zo begraven als het lijkt.
Er werd van uitgegaan dat er onvoldoende geld zou zijn om die 'missing link' te realiseren. Maar een betere ontsluiting van de Antwerpse haven staat nog steeds hoog op de agenda van spoorwegbeheerder Infrabel. “Deze zomer moeten de milieueffecten van die nieuwe spoorverbinding in kaart zijn gebracht. We hopen dat de regering het tracé eind dit jaar definitief vastlegt”, aldus Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken.

Het is technisch mogelijk om de A102 en de nieuwe goederenspoorlijn in één tunnelkoker te leggen. Maar voorlopig gaat het om twee aparte projecten. “Dat is zo overeengekomen door de betrokken partijen om mekaar niet te hypothekeren.”
“Indien zowel de A102 en het goederenspoor er moeten komen, kunnen deze best samen worden aangelegd in één tunnel die in één keer wordt geboord”, vindt schepen van Mobiliteit Erik Block (CD&V) in Schoten. (jaa)

Jan Auman
Gazet van Antwerpen 28-03-2017

Tags: