Rapport kraakt Nieuw Zurenborg

kade rechteroever

De actiegroep SOS Zurenborg is gesterkt in de strijd tegen de komst van Nieuw Zurenborg. Het MER (Milieueffectenrapport) stelt namelijk dat het af te raden is om een nieuwe woonwijk te bouwen naast een Ring. Fijn stof en lawaaihinder zijn een te groot risico voor de gezondheid van de bewoners.

Het rapport bevestigt dus de argumenten waarmee de bewoners al een hele poos schermen. ‘De woonwijk Nieuw Zurenborg is evenwel nog niet afgeschoten, want het MER-rapport is niet bindend', zegt Kristien Roelants van SOS Zurenborg. ‘Maar als de bouw doorgaat zonder dat eerst de problemen met de Ring zijn opgelost en de site is gesaneerd, dienen we bezwaarschriften in.'

(vjb)
De Standaard 27-04-2011
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=SJ399CAA

Tags: