Reactie Wim van Hees op de luchthaven van Deurne en de ondertunneling van de Krijgsbaan

kade rechteroever

Aan: Jan Penris – Vlaams Parlement

Dag Jan,

Jan ik lees dat je in de commissie openbare werken gezegd hebt dat stRaten-generaal en Ademloos voorstander zouden zijn van het aanleggen van een tunnel voor de luchthaven van Deurne. Mij is daar niets van bekend.

Wij hebben een paar keer meegedaan aan inspraakmomenten over de aanleg van de R11 bis. Om redenen die we publiek hebben toegelicht hebben we ons daaruit teruggetrokken. Deze hadden alles te maken met het dubbelsporen beleid van de VLAREG, nl inspraak op R11 bis en sabotering van het alternatieve Meccanotracé.

Sindsdien worden wij door deze en gene betrokken in debatten rond de R11 bis, of delen daarvan, alsof wij voorstander zijn van dit project.
Dit project maakte evenwel geen deel van het oorspronkelijke Meccanovoorstel en wordt door ons dan ook niet verdedigd.
(Om puur procedurele redenen heeft stRaten-generaal het wel opgenomen in een van haar MER alternatieven).

Het Masterplan 2020 moet in zijn totaal worden beoordeeld en niet in uiteengekapte onderdeeltjes. En dit geldt hoogst in het bijzonder voor de aanleg van de Oosterweelverbinding op het BAM tracé. Omdat dit geldverslindend project niet deugt en om te vermijden dat de ring toch hopeloos overbelast blijft is de A102 én de R11 bis aan dit project toegevoegd. Waarbij bovendien vastgelegd is dat men eerst de Oosterweelverbinding zal bouwen en dan (eventueel, na 2020 (dus 2 regeringen en colleges verder!) de A 102 en R 11 bis. (Misschien, misschien misschien dus!).

Dit is dus geen goed plan. Wij zijn daartegen.
Wij zijn dan ook niet betrokken bij welk onderdeel van dit plan.

Ik zou het zeker appreciëren als je ons in dit verband niet meer in een kamp plaatst.

met vriendelijke groet,

Wim van Hees
 

Geknipt uit het verslag van de Plenaire vergadering van 09-01-2013 over de luchthaven van Deurne en de ondertunneling van de Krijgsbaan.

De heer Jan Penris:
Voorzitter, de voorbije dagen raakte bekend dat het verkeer op de Kempische kanalen, en het Albertkanaal in het bijzonder, met 7 procent is gedaald. Toch stelt niemand het nut van die kanalen, en van het Albertkanaal in het bijzonder, in vraag, wel integendeel. Ook Groen doet dat niet. Ik hoop dat ook Groen blijft geloven in die verkeersdrager.
Als echter bepaalde deelcijfers over de luchthaven van Deurne dalen, dan worden die door Groen en een aantal mensen uit de buurt misbruikt om meteen het bestaansrecht van die luchthaven in vraag te stellen. Ik wijs u erop dat het aantal charterpassagiers met 30 procent is gestegen. Ik geef toe dat het aantal vliegbewegingen met een kleine 10 procent is gedaald. Stelt dat echter het levensrecht van deze regionale luchthaven in vraag? Ik denk het niet.
Trouwens, mevrouw Vogels, de werken die zullen worden uitgevoerd aan en op de Krijgsbaan hebben natuurlijk hun effect op de luchthaven, maar zijn op de eerste plaats bedoeld voor een vlottere doorstroming van het landverkeer, van het wegverkeer. Ik dacht dat u in het kamp stond van de mensen van Ademloos en stRaten-generaal, die in dit dossier de leidende partij zijn en er uitdrukkelijk voor pleiten dat deze tunnel wordt gegraven! (Applaus bij het Vlaams Belang)
 

Tags: