REMINDER: nu donderdag 12 maart HORTA info-avond

kade rechteroever

Hoe zit dat nu met Oosterweel? Verneem er alles over tijdens onze 16de info-avond  op 12 maart om 20u in Horta.  Het prachtige fotoboek Het Noordkasteel - bedreigd gebied in Antwerpenwordt dan met korting te koop aangeboden.

 Op 12 maart aanstaande organiseren Ademloos en stRaten-generaal hun zestiende Horta-infoavond in zaal Horta, Hopland aan het Theaterplein, 2000, aanvang om 20 uur (exact).

 Het wordt alweer een zeer belangrijke Horta avond mogen we wel zeggen, met volgende sprekers:

- Manu Claeys, over onze voorjaarse drietrapsraket naar de ombudsman, het parlement en de Raad van State, en waarom we dat doen
- jurist Philip Van de Casteele, over de ins and outs van juridische stappen
- Peter Vermeulen, over de vier Ringlandstudies, de planning daarvan en een eerste blik in de keuken
- Dirk Van Duppen (GVHV), over lage emissie zone en hoe de Vlaamse Milieu Maatschappij ons munitie levert om voort te doen…
- Anne Provoost, over het allereerste Noordkasteel-fotoboek, dat die avond voorgesteld wordt en te koop zal zijn
- Jeroen Olyslaegers, over een driedaagse voettocht van Doel naar Brussel, via o.a. het Noordkasteel.

Natuurlijk proberen we ruimte te voorzien voor uw vragen en uw dorst!

Help ons naar de Raad van State

De actiekas voor juridische en andere initiatieven begint weer redelijk gevuld te raken. We zitten nu op afsluitniveau van 2012, nl. ca 17.500 euro, waarmee we de twee verkiezingsjaren hebben getrotseerd.
We staan nu voor twee jaren met loodzware juridische procedures, waarmee we de weg open willen houden voor goede Antwerpse plannen. We hopen deze steuncampagne af te sluiten met 20.000 euro.
Als u nog niet aan ons gedacht hebt, mag dat dus alsnog :-)
Suggestie: schenk ons 7 euro voor 7 Ademloze jaren of 10 euro voor 10 jaren Oosterweelbedrijvigheid door stRaten-generaal.
De beide actiegroepen zetten de juridische stappen samen. Het is dus één pot van solidariteit.

IBAN BE38 7330 4865 9472 - BIC KREDBEBB

We hopen in ieder geval van harte u te zien op onze 16de Horta. Tot 12 maart!
Wim van Hees,
Manu Claeys

ps: en weer wordt het hele grote projectorscherm gesponsord door Novid

Tags: