Resem nieuwe ‘partijen’ lonkt expliciet naar burgerinspraak

kade rechteroever

 
“Burgerbeweging? Het lijkt me eerder politieke marketing”

Her en der in de Kempen steken nieuwe politieke initiatieven de kop op, vaak met de vermelding een 'kleurloze' burger­­be-weging te zijn. Opvallend: meestal ontstaan die wel uit partijdissidenten.

“We willen aan de burgerstem een politieke vertaling geven”, luidt het commentaar van Joos De Meyer van Groen Beerse om samen met Hart voor Beerse, de politieke vorm van burgerprotest Hart voor het Park, in 2018 naar de gemeenteraadsverkiezingen te trekken. Het is de perfecte samenvatting van de resem nieuwe burgerinitiatieven die de voorbije maanden de kop opstaken om zich zo in het gemeentebeleid te profileren.

Zonder politieke kleur

In Grobbendonk zag onlangs 'De Burgers van Grobbendonk en Bouwel' het levenslicht. De Stadslijst in Herentals en Proveussel in Rijkevorsel noemen zich een burgerpartij zonder politieke kleur. In Vosselaar is 'V!SIE op Vosselaar' boven de doopvont gehouden. De rode draad is dat ze hun oorsprong hebben bij mensen met politieke ervaring ( zie kader), die expliciet verwijzen naar de burger als hun beleidsbasis.

“Ik ben niet vertrouwd met die Kempense cases, maar op basis van wat u vertelt lijken me dat geen pure burgerbewegingen”, zegt politicoloog Dave Sinardet van de Vrije Universiteit Brussel.

Postjespakkers

“Het klinkt meer als een vorm van politieke marketing. Een soort herverkaveling van mensen die al in de actieve politiek zitten en nu onder een andere noemer een nieuwe partij oprichten. Partijpolitiek valt niet zo goed meer bij veel mensen. Die associëren partijen met machtsspelletjes, conflicten en zelfs postjespakkers. Dat wil zeker niet zeggen dat alle nieuwe groepen zo zijn. Je krijgt vaak een mix met niet-politieke mensen die heel actief zijn in het sociale weefsel en zich nu bij de nieuwe groep aansluiten.”

Ringland

In de ogen van politicoloog Dave Sinardet zijn échte burgerbewegingen groeperingen van burgers die niet aan partijpolitiek doen, maar die met specifieke thema's wel willen wegen op het beleid. “Denk aan Ringland of Straten Generaal in Antwerpen”, zegt Sinardet. “Het klopt dat we meer van die burgerbewegingen van onderuit zien ontstaan. Dat heeft inderdaad te maken met het feit dat de burger mondiger en kritischer wordt, maar zeker ook beter geïnformeerd is. Burgerbewegingen hebben kennis van zaken en brengen daaruit innovatieve ideeën aan.” In die zin mogen De Koep en de RingBinken in Turnhout en op kleinere schaal De Boekerij in Herentals zich met recht 'burgerbeweging' noemen.

Explosieve groei N-VA

Burgerinitiatief of niet, het staat vast dat in onze streek op 14 oktober 2018 enkele nieuwe partijnamen op de kieslijsten opduiken. “Dat is bijna traditioneel voor de lokale politiek, dat zie je elke zes jaar opnieuw. Vaak zijn dat toch actieve politici met een nieuwe partij of in een kartel onder een nieuwe naam.”

Het recente opstappen van drie raadsleden bij N-VA Geel of de hommeles begin deze legislatuur bij N-VA Turnhout duidt Sinardet als een heel ander fenomeen. “De explosief groeiende N-VA moest in 2012 in veel gemeentes nog afdelingen oprichten. Dan is het niet zo verwonderlijk dat je met minder kwalitatief personeel op je lijst zit of opportunisten aantrekt. Dan lopen er wel eens dingen mis omdat mensen minder politieke ervaring hebben. Zij keren zich ontevreden af en gaan vaak voort als onafhankelijken.”

Hans Otten

 

Gazet van Antwerpen/Kempen, 2017-11-10, pag. 36

http://www.gva.be/cnt/dmf20171109_03179169/burgerbeweging-het-lijkt-me-e...

Tags: