Rivierenhof opnieuw bedreigd door Oosterweel

kade rechteroever

Rijstroken op plek waar sportterrein en speeltuin komen

 

Het oude BAM-tracé met een verbrede Ring ligt opnieuw op de onderzoekstafel. In dat scenario wordt zelfs een stuk Rivierenhof opgeofferd voor extra rijstroken. Omdat de Vlaamse regering niet kan wachten tot 2015 en een back-up-plan nodig heeft, zeggen de actiegroepen.

 

Antea, het onderzoeksbureau dat belast is met de MER-procedures voor de mobiliteitsoplossingen rond Antwerpen, onderzoekt in opdracht van de Vlaamse regering of een ingrijpende verbreding van de Antwerpse ring een alternatief kan zijn voor de twee zogenaamde ‘tangenten’, de A102 en de R11bis. In dat scenario telt de ring gemiddeld zestien rijstroken, met een maximum van maar liefst negentien rijstroken. In dat alternatieve scenario zouden er ook grote verkeerswisselaars worden gebouwd ter hoogte van Borgerhout en Berchem.

Speeltuin

Als het alternatieve scenario werkelijkheid zou worden, betekent dit een reële bedreiging voor het Rivierenhof. In het plan dat voorligt, lopen er vier rijstroken dwars door het Rivierenhof, pal op de plek waar nieuwe sportterreinen zijn gepland en waar de stad momenteel een grote speeltuin bouwt. ‘Ronduit schandalig’, zo reageert Marij Preneel (Groen), districtsvoorzitter van Borgerhout. ‘Het zou me erg verbazen als dit voorstel het haalt.’

StRaten-generaal en Ademloos, de actiegroepen die al jaren strijden tegen de Oosterweel-plannen van de Vlaamse regering, reageren geschokt. ‘We staan terug aan het beginpunt waar we tien jaar geleden zijn begonnen’, aldus Manu Claeys. ‘Dit is een echt horrorscenario voor Antwerpen.’

Voldongen feiten

De vraag waarom de Vlaamse regering de piste met brede ring mee wil onderzoeken is volgens de actiegroepen snel beantwoord. De Vlaamse regering wil zo snel mogelijk knopen doorhakken in het Oosterweeldossier, maar het MER-onderzoek naar de zogenaamde tangenten, wordt ten vroegste in 2015 opgeleverd. Als uit dat onderzoek zou blijken dat de ‘tangenten’ onhaalbaar zijn, dan kan men nog terugvallen op de verbreding van de Ring als ‘vangnet’. ‘De Vlaamse regering doet wat ze steeds doet in dit dossier: een voldongen feit creëren’, zegt Manu Claeys. ‘Politici die beweren dat er weldra definitief wordt beslist, spuien mist’, zegt Claeys. ‘Wij vrezen dan ook dat binnenkort de Oosterweelverbinding tegen beter weten in zal worden goedgekeurd, nog voor alle procedures zijn afgerond en mét een verbreding van de Ring. Onder het mantra ‘er moet beslist worden’, wil de Vlaamse regering tegen beter weten in de Oosterweel verankeren’, zegt Claeys.

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) wou niet duidelijk antwoorden op de vraag of hij een verbreding van de Ring zal aanvechten als burgemeester. ‘Het is te voorbarig om daar uitspraken over te doen’, klinkt het bij zijn woordvoerder. ‘Wij zijn een trouwe partner van de Vlaamse regering.’

Jochen Vandenbergh
Het Nieuwsblad 03-10-2013
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20131002_00772398

Tags: