RIVM: Grootschalige Concentratiekaarten luchtvervuiling

kade rechteroever

Het RIVM maakt jaarlijks kaarten met grootschalige concentraties en deposities in Nederland in het kader van natuur- en milieubeleid.

De kaarten geven een grootschalig beeld van de luchtkwaliteit en depositie in Nederland en betreffen zowel recente als toekomstige jaren. 


 

meer info

RIVM 23-04-2012
http://rivm.nl/nl/themasites/gcn/index.html

 

Benzine of diesel?

Kijk hoe er in Vlaanderen over gedacht wordt:

Undercover: Benzine of diesel?
Volt 25-04-2012

http://www.deredactie.be/permalink/1.1283685

 

Of: hoe eng economisch denken ons onze leefkwaliteit ontneemt:

Matienko: "Diesel niet aangewezen als je weinig rijdt" VRT

 


Volt - 25-04-2012
http://www.deredactie.be/permalink/1.1283684

 

Dieselwagens:

Antwerpen slaagt er als enige Vlaamse regio niet in om de Europese normen voor luchtkwaliteit te halen.

Als minister van Leefmilieu Schauvliege het gevraagde uitstel niet krijgt, kunnen de boetes oplopen tot bijna 230 miljoen euro.

http://www.knack.be/nieuws/wetenschap/te-veel-stikstofdioxide-in-antwerpen/article-4000005822084.htm

Cardioloog Marc Goethals over de ravage die luchtverontreiniging en fijn stof aanrichten

 

28-04-2012
 

 

 

 

Tags: