Ruime meerderheid voor A102/R11

kade rechteroever

Tracé A102/R11bis goedgekeurd
Tijdens de extra gemeenteraad van dinsdag is het plan-MER voor de A102/R11bis met grote meerderheid goedgekeurd. "Ik ben tevreden dat er zo'n groot draagvlak is, zelfs over de partijgrenzen heen", vertelt schepen van mobiliteit Bart Van Scharen (N-VA).

De gemeenteraad gaat akkoord met het voorgelegde basistracé mits enkele voorwaarden die de leefbaarheid garanderen. Zo is het voor de gemeente belangrijk dat er geen op- en afrittencomplex meer gepland wordt in Wommelgem. Om de geluidsoverlast te beperken, moeten de strengste normen gehanteerd worden. "Het is essentieel dat de werken voor de R11bis en de A102 samen uitgevoerd worden. Anders zitten we hier met een gigantisch verkeersprobleem", aldus Van Scharen. De tekst die een aantal alternatieve tracés voor de R2 (de grote ring) voorstelt, werd ook goedgekeurd. Wommelgem is voorstander om tram 15, die tussen Antwerpen en Boechout rijdt, te verlengen tot in Lier.
(SFM)
Het Laatste Nieuws, 14-02-2014 pag. 18
 

 

Ruime meerderheid voor A102/R11
Wommelgem
De gemeenteraad heeft met grote meerderheid het milieueffectrapport van de A102/R11 goedgekeurd. Schepen van Mobiliteit Bart Van Scharen (N-VA) had daarover een extra zitting bijeengeroepen. "Het is een belangrijk signaal aan de overheid dat het plan een zeer grote draagkracht heeft in de gemeente, over de partijgrenzen heen", zei hij. De raad gaat akkoord met het voorgelegde basistracé, mits enkele voorwaarden die de leefbaarheid en de impact op de omgeving tot een minimum beperken. Zo is het belangrijk dat er geen op- en afrittencomplex meer komt in Wommelgem. De raad keurde ook de tekst goed die alternatieve tracés voorstelt, zoals dat van de R2 (oostelijke grote Ring) met een op- en afrittencomplex in de buurt van Lier en aansluiting aan de te verlengen tramlijn van Boechout naar Lier.
LIMA
Gazet van Antwerpen, 14-02-2014 pag. 14

 

Tags: