Saudische fabriek stoot CO2-bom uit

kade rechteroever

de uitstoot van grofweg een miljoen personenwagens!

 

Vito vraagt naar totaalplaatje te kijken


De Saudische vergassingsfabriek in de Antwerpse haven zal – zoals het er nu naar uitziet – een jaarlijkse uitstoot van 3,3 miljoen CO2 opleveren. Dat valt te vergelijken met de uitstoot van grofweg een miljoen personenwagens. ‘Dit zet ons hele klimaatbeleid op de helling’, waarschuwt de SP.A.

 

3,3 miljoen ton CO2. Zoveel dreigt de totale uitstoot te bedragen van Energy Recovery Systems (ERS). Dit bedrijf, met de Saudische familie Al-Issa als investeerder, wil een vergassingsinstallatie vestigen aan het Antwerpse Delwaidedok.

Het plan is om vanaf 2020 jaarlijks 3,5 miljoen ton plasticafval om te zetten in ammoniak en ureum, een organische verbinding.

Dat resulteert jaarlijks in 4,2 miljoen ton CO2, zo staat in de ‘concession tender’ die het bedrijf aan het Antwerpse havenbestuur heeft bezorgd en die we konden inkijken. Daarvan zal 1,4 miljoen ton opgewerkt worden tot ‘verkoopbare CO2 voor de voedingsindustrie’, valt te lezen. Van de overige 2,8 miljoen zouden ureumkorrels worden gemaakt.

Milieustudie Vito

Maar er rijst een probleem: voor die 1,4 miljoen kwalitatieve CO2 is nog geen afnemer gevonden, dus zal die wellicht uitgestoten moeten worden.

De 2,8 miljoen ton CO2 gebruikt in de productie levert daarnaast een nieuwe uitstoot op van 1,9 miljoen ton CO2. Samengeteld dreigt er dus 3,3 miljoen ton CO2 in de lucht te verdwijnen.

Die berekening komt van de Antwerpse SP.A-afdeling, maar wordt ons bevestigd door het Vlaamse onderzoeksinstituut Vito. Dat heeft in opdracht van de Saudische investeerders een milieustudie gemaakt en communiceert daarover nu voor het eerst.

‘Het probleem met de berekening van de SP.A is dat die zich focust op één aspect, namelijk de CO2-uitstoot’, zegt dr. Karl Vrancken (Vito), die de studie voor zijn rekening nam. ‘Terwijl wij van de totale impact uitgaan. Niet enkel de CO2-uitstoot, maar ook bijvoorbeeld het fijn stof of het feit dat het niet om een fossiele brandstof gaat. En met dat totaalpakket scoort ERS wél beter in vergelijking met bijvoorbeeld de klassieke productie van ammoniak uit aardgas.’

Oproep tot debat

Als de fabriek onder het Europese emissiehandelsysteem zou vallen (ETS), waar de haven van uitgaat, kan er propere lucht in het buitenland aangekocht worden ter compensatie. Maar volgens de SP.A zal de kostprijs daarvan jaarlijks minstens 56 miljoen euro bedragen. ‘Dan rijst de vraag of de installatie nog rendabel kan zijn’, zegt Kathleen Van Brempt, SP.A-fractievoorzitter in de Antwerpse gemeenteraad.

Het Vlaams Gewest heeft zich in het klimaatakkoord geëngageerd om in sectoren die niet onder het emissiehandelsysteem vallen, de uitstoot van CO2 met ongeveer 7 miljoen ton te verminderen tegen 2020. Als die 3,3 miljoen van ERS er daarna nog bijkomt, ‘staat ons hele klimaatbeleid op de helling’, meent Van Brempt.

De Bond Beter Leefmilieu (BBL) eist transparantie. ‘We hebben veel vragen. Laat de initiatiefnemers eerst alle cijfers duidelijk op tafel leggen’, zegt beleidscoördinator Mathias Bienstman.

Twijfel groeit

Ook in de Antwerpse meerderheid neemt de twijfel toe. ‘De vervuiling is inderdaad groot. Laat ons het debat hierover alsjeblieft voeren’, zegt een welingelichte bron. Tegelijkertijd wordt ook het economische belang van de chemische cluster benadrukt.

Een andere bron wijst erop dat met deze uitstootwaarden een milieuvergunning krijgen geen lachertje zal zijn.

De onderhandelingen tussen ERS en het havenbestuur lopen nog. De controverse kan pasmunt zijn om de positie van de haven te versterken, want de Saudi’s worden gewiekste onderhandelaars genoemd.

Het bedrijf zelf reageert enkel kort bij monde van Erik Potier van het ingehuurde PR-bureau CC Strategies: ‘De gesprekken zijn bezig. Wij gaan daar geen commentaar op geven.’

Stijn Cools
De Standaard 23-01-2016
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160122_02084986

 

 

Tags: