Slim Naar Antwerpen zet werknemers vooral op de fiets

kade rechteroever

 

Bij 26 Antwerpse werkgevers die deelnemen aan het mobiliteitsproject Slim Naar Antwerpen is het autogebruik voor woon-werkverkeer bij de werknemers gedaald van 64% naar 43%. Het fietsgedrag steeg van 18 naar 31%, het gebruik van openbaar vervoer steeg licht van 16 naar 18%.

Slim Naar Antwerpen is een stedelijk mobiliteitsproject dat wagens uit de spits wil halen, onder meer om de grote werkzaamheden zoals aan de Noorderlijn en de Oosterweelverbinding draaglijk te maken. In 2016 werd een werkgeversaanpak uitgewerkt waarbij het project bedrijven van minstens twintig werknemers mobiliteitsadvies geeft. De bedrijven krijgen een mobiliteitsscan aangeboden, een proefaanbod met (elektrische) fietsen en openbaar vervoer, fiscaal advies, contacten met mobiliteitsaanbieders en communicatieadvies.

Ondertussen zijn al negentig Antwerpse werkgevers in het project gestapt. “De cijfers tonen dat de werkgevers al grote inspanningen doen”, vindt Antwerps schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). “Maar er ligt nog een enorm groeipotentieel.”

(blg, grvr)

 

Gazet van Antwerpen, 2018-11-29, pag. 5

Tags: