"Slimme kilometerheffing voor personenwagens noodzakelijk"

kade rechteroever

18:24 De Bond Beter Leefmilieu pleit voor een slimme kilometerheffing voor personenwagens. "Dat is nodig om het fileleed op te lossen", klinkt het. "Anders bestaat er geen enkele kans dat de problemen ooit opgelost raken."

Uit een studie van de VAB is gebleken dat het tijdens de spitsuren even druk is op onze wegen als voor de crisis. Er zijn wel minder vrachtwagens op autosnelwegen. Het aantal personenwagens op autosnelwegen steeg dan weer.

Bond Beter Milieu analyseert: "De plaatsen die vrijkomen in de file door afname van het vrachtverkeer worden ingenomen door personenwagens. Dit bevestigt wat ook bij andere studies werd aangegeven: het ‘aanzuigeffect’ zorgt er voor dat bijkomende ‘ruimte’ op de baan meteen wordt opgevuld. De aanleg van bijkomende stroken op de snelweg zal dan ook geen oplossing brengen voor het fileprobleem."

"En zonder de invoering van een slimme kilometerheffing voor personenwagens zal het fileleed niet afnemen."

Kop uit zand
"Enkel door een gedifferentieerde tarifering – waarbij de kilometerprijs in de spits gevoelig hoger ligt dan daar buiten – kan sturend worden opgetreden en kunnen fileproblemen worden vermeden. De Vlaamse regering zal – wil ze én het fileprobleem én het milieuprobleem aanpakken – eindelijk haar kop uit het zand moeten halen."

Gazet van Antwerpen 27-07-09

Tags: