SOS St-Annabos zondag 17 oktober

kade rechteroever

Van 10 tot 17 oktober loopt de Week van het Bos in Vlaanderen. Deze campagne van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) wil zo veel mogelijk mensen laten kennismaken met de Vlaamse bossen en natuurgebieden. Maar net voor de start van deze week maakte de Vlaamse regering haar beslissing over de Oosterweelverbinding kenbaar en sprak daarmee ook het doodvonnis over het St-Annabos uit. Het bos gaat daardoor bijna volledig voor de bijl en wordt 20 jaar zo goed als ontoegankelijk voor het publiek.
 
Slechts 50m schaamgroen tussen werfzone en bewoning!

Op 20 september 2010 werd er een milieuvergunning toegekend aan de nv Noriant voor de aanleg van een werfzone en een slibstort in het St-Annabos. Er ontbreken nu enkel nog een stedenbouwkundige vergunning en een kapvergunning om het bos integraal te kappen.

Op 19 november 2009 kreeg Noriant al een milieuvergunning van de provincieraad van Antwerpen. Vervolgens tekenden 161 omwonenden bezwaar aan. De minister heeft dat beroep gedeeltelijk gegrond verklaard door bijkomende voorwaarden op te leggen die de hinder van de werfzone moeten beperken. Zo is er in de nieuwe vergunning strook van 50m ‘bufferbos’ voorzien. Meer dan een strook ‘schaamgroen’ is dat niet! Volgens Natuurpunt WAL zijn er voldoende alternatieven voor zo'n slibstort: mechanische ontwatering en stortplaatsen in het industriegebied op Rechter- en Linkeroever. Maar eerst en vooral vinden we dat de Oosterweelverbinding geen oplossing biedt voor het verkeersprobleem in en rond Antwerpen. Het terugdringen van het verkeer, resoluut kiezen voor meer en beter openbaar vervoer, meer vervoer over het spoor- en water, zijn duurzame oplossing die natuur, mens en gezondheid ten goed komen!
 
Het St-Annabos moet blijven zeker nu er per dag in Vlaanderen 1.5 voetbalveld aan bos wordt gekapt!

Op zondag 17 oktober bieden we je samen met ADEMLOOS de kans om resoluut te kiezen voor het behoud van het bos: infostands, geleide natuurwandelingen, fietstochten, demonstraties van ‘boombezettingen’, enz.!

Kom samen met onze bosgidsen genieten van het waardevolle stadsbos. Kijk, ruik, voel en smaak het bos zoals je het misschien nog nooit gedaan hebt!

Afspraak: om 14u aan de hoofdingang St-Annabos, hoek A. Vermeylenlaan-Esmoreitlaan (Hof ter Schelde)
Info: Jef Van De Wiele - tel. 03 775 27 21 - jef.vandewiele@skynet.be

 

De Boomplantactie Natuurpunt WAL 2010
Bestel voor 1 november

Er verdwijnen te veel bomen in onze regio en ze worden te weinig heraangeplant. Daarom organiseren we in 2010 samen met Wase Natuurpuntafdelingen opnieuw een boomplantactie. Doel is het aanplanten en promoten van inheemse bomen en struiken, zowel bij particulieren als bij de openbare diensten van de gemeenten van onze afdeling Natuurpunt WAL (Antwerpen LO, Zwijndrecht-Burcht, Beveren, Kruibeke en Temse-Steendorp).

 

Er is plantgoed voor elk wat wils: hagen, struiken, bosgoed, maar ook bessenstruiken en fruitbomen in halfstam en hoogstam. De struiken en bosgoed zijn streekeigen soorten die hier dus goed gedijen en een natuurlijke meerwaarde betekenen voor je tuin. Vogels, vlinders en insecten zullen dit zeker waarderen. Wat is er heerlijker dan een appel of bes uit eigen tuin?
Het plantgoed kan besteld worden aan democratische prijzen en wordt op vrijdag 19 november aan huis geleverd. De opbrengst gaat naar natuurbescherming in eigen streek!
 
Bestel je plantgoed voor 1 november door de bestelbon in te vullen en op te sturen per post of per mail naar het NP-WAL secretariaat. De  gratis thuislevering gebeurt  op vrijdagnamiddag 19 november of op zaterdagvoormiddag 20 november. Samen met de levering ontvang je een blad met raadgevingen voor het planten.

http://www.natuurpuntwal.be/index.php?page=boomplantactie

Tags: