Sportarts Chris Goossens wil snelle aanpak van Antwerpse luchtverontreiniging

kade rechteroever

Wie in Antwerpen wil sporten, kan dat maar beter binnenskamers doen. Dat zegt de bekende sportarts Chris Goossens. Het is een statement. "De manier waarop ze met onze gezondheid sollen, maakt me misselijk."

 

“Sporten in de stad is ongezond"

 

 

"Ik heb me laten testen. Daaruit blijkt dat het loodgehalte in mijn lichaam 70 keer hoger ligt dan mag" zegt de Antwerpse sportarts Chris Goossens.

• Het kwik in het lichaam van Chris Goossens ligt 75 keer hoger dan gewenst. Voor cadmium is dat 35 keer meer dan gemiddeld. "Dat is het gevolg van het feit dat ik twintig jaar in Aartselaar, vlak bij de Al2, heb gewoond en een sportman ben. Want wie aan sport doet, neemt meer schadelijke stoffen op in een vervuilde omgeving."

De clubarts van Beerschot AC zegt misselijk te worden van de afstandelijke houding van de overheid als het over luchtverontreiniging gaat. "Ik ben geneigd om te zeggen dat wie sportief wil zijn, dat beter binnenskamers kan doen."

Chris Goosssens zei dit gisteren op een persconferentie van Ademloos en stRaten-generaal, die hun verkiezingscampagne voorstelden. Daarin wordt opnieuw gepleit voor het overkappen van de Ring en het aanleggen van het Meccano-tracé.

"Uitstel is dodelijk"
"Wat is de zin van een rookverbod als we overal in Antwerpen stoffen inademen die tien keer giftiger zijn", gaat Chris Goossens verder. Volgens de sportarts moeten er ingrijpende maatregelen worden genomen. "Beginnen met het doorgaand verkeer rond de stad te leiden en de Ring overkappen zoals Ademloos en stRaten-generaal al jaren vragen bijvoorbeeld."
De arts vindt ook dat sportinfrastructuur en scholen niet in de buurt van grote invalswegen mogen liggen. "Dat is natuurlijk niet gemakkelijk in een stad als Antwerpen. Precies daarom dringen zich andere maatregelen op."

Denderwindeke
Tot slot vergelijkt Chris Goossens de hoeveelheid giftige stoffen in zijn lichaam met de situatie van zijn zus. "Die woont in het landelijke Denderwindeke en heeft tientallen keren minder schadelijke stoffen in haar lichaam. Ik weet ook wel dat Antwerpen niet met Denderwindeke te vergelijken is. Maar de verschillen zijn te groot. Het is tijd om te handelen."

"Weinig gegevens"
Professor Luc Int Panis van het, Vlaams Instituut voor Technisch Onderzoek (VITO) houdt een slag om de arm. "Ik ben geen dokter en kan dus moeilijk oordelen over de gevolgen van luchtvervuiling op de mens. We zijn wel bezig met een specifiek onderzoek maar dat is pas over twee jaar klaar."
In dat onderzoek wordt onderzocht of joggers hinder ondervinden van luchtvervuiling. "Op dit moment zeg ik: sporten is nog altijd beter dan niet sporten. Ook in een stedelijke omgeving. Natuurlijk zijn er schadelijke factoren en die zullen in een stad wellicht groter zijn dan elders. Het is precies dat wat we willen uitzoeken", zegt Luc Int Panis.
De professor is op dit moment in Barcelona om over luchtvervuiling te praten.

 

Fietsen
Uit vorig onderzoek van het VITO blijkt in ieder geval dat fietsen op of naast drukke verkeerswegen is af te raden voor de gezondheid. PATRICK VAN DE PERRE

 

Stad heeft pakket aan maatregelen
• •De stad Antwerpen stelde dit voorjaar een actieplan voor om de luchtvervuiling en de geluidshinder aan te pakken. Een aantal maatregelen kan op de korte termijn worden uitgevoerd. Andere moeten tegen 2015 operationeel zijn.
Korte termijn
Algemene verkeersmaatregelen: verbeteren mobiliteitsplan, weren van zwaar vrachtvervoer, wijkcirculatie-plannen, afbakenen van autoarme, autoluwe en autovrije zones, stimuleren van carpoolen en autodelen, zone 30, verlagen maximumsnelheid,...
■ Openbaar vervoer: ver-tramming, verbetering openbaar vervoer, schone en stillere bussen,...   -
■ Aanleg wegen en openbaar domein: aanleg Park & Ride zones op strategische knooppunten, aanleggen stille wegdekken, geluidsschermen langs drukke wegen, ge-luidsabsorberende schermen tussen rijvakken, sporen en wegvakken, herinrichting van wegen.
Lange en middellange termijn
■ Afbakenen van lage-emis-siezones.
■ Invoering van congestietaks.
■ Verscherpt toezicht op industriële fijnstof bronnen door de stedelijke dienst milieutoezicht.
PVDP
GAZET VAN ANTWERPNE 14-09-2011 PAG. 3

 

 

«Sporten in Antwerpen is niét ongezond»

Van Campenhout relativeert uitspraken sportdokte Beerschot Antwerpen

Buiten sporten in een stad als Antwerpen is spelen met je leven, dat is ongeveer in een notedop wat Beerschot sportdokter Chris Goossens te vertellen had tijdens de persconferentie van actiegroepen Ademloos en Straten Generaal. Hij baseerde zich daarbij op op eigen ervaringen: «Na twintig intensief jaar sporten en wonen naast de A12 in Aartselaar kreeg ik neurologische problemen. De smerige lucht die ik jarenlang inademde, heeft de zenuwen in mijn voeten aangetast.» Sportschepen Van Campenhout vindt dat Goossens overdrijft.
PHILIPPE TRUYTS & DIETER LIZEN

sportclub Aartselaar Foto Laenen

Chris Goossens (54), sportarts bij Beerschot, was gisteren erg openhartig op een persconferentie van Ademloos en stRaten-generaal. Hij voelde drie jaar geleden dat er iets mis was. Neurologisch dan nog wel. «Ik kon geen 100 meter meer stappen. Niet plezierig. Als je dan zelf dokter bent, wil je alles doen om de oorzaak van het probleem te vinden. Ik heb me laten testen op zware metalen. Er bleek 80 keer te veel kwik en 70 keer te veel lood in mijn lichaam te zitten. Het gevolg van twintig jaar intensief sporten in de buurt van en wonen op 200 meter van de A12 Antwerpen-Brussel.» De uitspraken van sportdokter van Beerschot Chris Goossens leidden niet onmiddellijk tot grote paniek bij de Aarstelaarse sportverenigingen op een steenworp van de A12. Ludo Brion, voorzitter van de Atletiekvereniging Kontich Aartselaar valt uit de lucht: «Bij mijn weten heeft bij ons heeft nog niemand van onze leden geklaagd over fysieke klachten door geluidsoverlast en luchtvervuiling. Wij lopen wel niet naast de A12. De A12 loopt dan wel door Aartselaar, wij joggen vooral door de groene omgeving van het Groeningenhof.»
Schepen van Sport Ludo Van Campenhout vindt ook dat Goossens overdrijft: «Dat sporten in de stad ongezond zou zijn, is er echt over. Ik jog wekelijks langs de Schelde en langs het Ringfietspad. Nog nooit heb ik ergens last van gehad. Wel moeten we zoveel mogelijk blijven investeren in de aanleg van parken en bomen. Dat proberen we ook volop te doen door te investeren in Merksem met het Laaglandpark, met Park Spoor Noord, het Rivierenhof in Deurne enzovoort. Die bomen zuigen enorm veel schadelijke deeltjes op. Ook het water van de Schelde en het Galgenweel hebben hun deugdelijk effect wat betreft het neerslaan van die deeltjes al bewezen.» Goossens deed zijn verhaal op uitnodiging van de actiegroepen die zich kanten tégen de Oosterweelverbinding. Goossens: «Ik ben gecharmeerd door hun idee om zes kilometer Antwerpse ring te overkappen. Waardoor je naast nieuwe stadsontwikkeling vele hectaren bos kunt planten. Het verkeer moet uit de stad geweerd worden.» Chris Goossens stelt zich ook vragen bij de miljoeneninvestering die de stad wil doorvoeren in sportterreinen zoals dat aan het Wilrijkse plein, dat bijna ingesloten wordt door de A12, de drukke Jan Van Rijswijcklaan en de oprit van de Ring.
Van Campenhout: «We voeren met de stad wel degelijk onderzoek naar de mogelijk gevolgen van sporten in de buitenlucht. Pijnpunt qua luchtverontreiniging blijft inderdaad die Ring. Ik ben net als Ademloos voor het zoveel mogelijk ondertunnelen van autowegen en voor het ontsluiten van de Ring via bretellen. Langs de andere kant liep ik jaren via het Ringfietspad naar Wilrijk en heb ik nooit ergens last van gehad. Ik ben geen dokter natuurlijk, maar Goossens overdrijft toch wel lichtelijk denk ik.»

 

Actiegroepen voeren campagne

StRaten-generaal en Ademloos trappen donderdag in Antwerpen hun najaarscampagne op gang. Thema: gezondheid. «Antwerpen is één grote stoflong», zegt Manu Claeys (stRaten-generaal). De actiegroepen zijn overtuigd dat hun Meccanoplan de files het best zal aanpakken. Door de Ring tussen Berchem-station en Merksem -6,2 kilometer- te ondertunnelen, wordt Antwerpen een pak leefbaarder.

«Dat hoeft niet eens veel te kosten», zegt Manu Claeys. «Op de tunnel kun je aan gezonde stadsontwikkeling doen, toch een oppervlakte van bijna 150 hectare.» Donderdag 15 september, 20 uur, zaal Horta, Hopland. (PHT)

Het Laatste Nieuws 14-09-2011 pag. 17

 

Aantal dagen met daggemiddelde PM10 concentratie > 50µg/m³

ziet er niet goed uit voor Zwijndrecht en Antwerpen

Bron: Ircel- http://www.irceline.be/~celinair/dutch/homenrl_java.html

DOKTER CHRIS GOOSSENS ONDERVOND AAN DEN LIJVE HOE ONGEZOND SPORTEN IN STAD IS

 

PHILIPPE TRUYTS

Chris Goossens voelde drie jaar geleden dat er iets mis was. Neurologisch dan nog wel. «Ik kon geen 100 meter meer stappen. Niet plezierig. Als je zelf dokter bent, wil je alles doen om de oorzaak van het probleem te vinden. Haast niemand laat zich testen op zware metalen. Ik liet het wel doen en viel omver van de resultaten. Koper, mangaan, arseen, kwik, cadmium, lood: van alles had ik véél te veel, soms tot 80 keerde normale waarde.»

Parkinson
Al snel begon het Goossens — sportarts bij voetbalclub Beerschot - te dagen wat aan de oorsprong lag. «Ik woonde en werkte twintig jaar lang in Aartselaar, op 200 meter van de A12.
Bovendien ben ik altijd sportief geweest, liep veel in mijn eigen buurt. En bij diep ademen dringt het fijn stof veel verder  door in je lichaam.»
Een opstapeling van zware metalen in het lichaam kan zeer uiteenlopende problemen veroorzaken.
«Typisch is en aantasting van het immuunsysteem, waardoor je bijvoorbeeld reuma of chronischevermoeidheidssyndroom kunt krijgen. Lopen en wandelen gaat moeilijker en er kunnen gevoelsstoornissen optreden. Bovendien is er een groter risico op kanker», zegt Goossens. Van loodvergiftiging is verder bekend dat het de ontwikkeling bij kinderen afremt én onherstelbare schade aan het zenuwstelsel kan toebrengen. Te veel kwik kan leiden tot schade in de hersenen, nieren en longen. Cadmium kan in te grote hoeveelheden dan weer leiden tot kanker en botontkalking. En terwijl je wel mangaan nodig hebt, kan je van een te hoge concentratie gaan hallucineren of zelfs parkinson oplopen.

Bourgondiër
De sportarts is intussen verhuisd naar Kapellen. «Ik heb het gevoel dat het hier beter is, maar ik maak me ook niet te veel illusies. De luchtkwaliteit in Vlaanderen is globaal slecht. Uit studies blijkt dat je op de as Antwerpen-Rotterdam gemiddeld 13 maanden vroeger sterft dan in een onvervuild gebied. Daarom doe ik er alles aan om weer gezonder te worden. Met 'chelaties' — waarbij je met een infuus de zware metalen in je lichaam bindt en eruit haalt — zijn mijn bloedwaarden al verbeterd. Ik heb die behandeling al een keer of 30 ondergaan en ben er nog lang niet vanaf. Het stappen gaat nu wat vlotter, maar ik betwijfel of ik ooit nog fatsoenlijk kan lopen.»

Kunnen we dan niet beter allemaal stoppen met sporten? «Absoluut niet», zegt Goossens. «Wie vaak sport, leeft gemiddeld tien jaar langer dan iemand die bourgondisch leeft en in zijn zetel hangt. Stel datje vaak loopt of fietst nabij grote verkeersassen, dan verlies je daarmee drie of vier jaar. Je winst is dan nog steeds zes a zeven jaar. Maar ik raad de mensen toch aan om naar een bos te trekken of binnen te sporten, als de lucht daar tenminste goed wordt gefilterd.»

Zoontje
Goossens deed zijn verhaal gisteren op uitnodiging van de Antwerpse actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, die zich kanten tegen de Oosterweelverbinding. «Ik ben gecharmeerd door hun idee om zes kilometer Antwerpse Ring te overkappen, waardoor je naast nieuwe stadsontwikkeling vele hectaren bos kunt planten. Het verkeer moet uit de stad. Welke toekomst heeft mijn elfjarig zoontje anders?»

Philippe Truyts
Het Laatste Nieuws 14-09-2011 pag. 7

 

Sportarts Chris Goossens ziek van buiten sporten


70 keer te veel lood, 75 keer te veel kwik en 30 keer te veel cadmium in zijn lichaam
'Als je in Antwerpen gezond wil sporten, dan moet je dat binnen doen.' Dat zegt sportarts Chris Goossens nadat hij enkele jaren geleden zelf gezondheidsproblemen kreeg. 'Ik werd ziek door jarenlang te gaan lopen en fietsen in sterk vervuild gebied.' Kaatje De Coninck

Sportarts Chris Goossens haalde gisteren op een persconferentie van de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal - die beide strijden voor een betere luchtkwaliteit in Antwerpen - zwaar uit naar 'de smeerlapperij' waarin de Antwerpenaren volgens hem moeten ademen.

Hij verwees naar fysieke klachten door geluidsoverlast en luchtvervuiling, en wees erop dat de longen bij sportbeoefening als joggen of voetballen nog meer schadelijke stoffen opnemen. 'Als je moet sporten in Antwerpen, blijf dan binnen', was zijn conclusie.

Zware metalen

Goossens baseerde zijn uitspraak op eigen bevindingen. 'Ik woon al 20 jaar in Aartselaar, nabij de A12, en heb hier jarenlang gejogd en gefietst', vertelt Chris Goossens. Zonder veel erg, tot de sportarts drie jaar geleden plots fysieke klachten kreeg.

'Ik ontwikkelde neurogene klachten. Dat wil zeggen dat ik pijn had, gevoelsstoornissen, doordat mijn zenuwstelsel was aangetast. Ik kon niet meer sporten. En terwijl ik zelf dagelijks sportletsels behandel, had ik geen idee wat me overkwam.'

Daarom liet Goossens zich op aanraden van een andere arts testen op de aanwezigheid van zware metalen in zijn bloed. En de resultaten waren ontstellend. 'Er bleken zes à zeven zware metalen in extreem hoge waarden in mijn lichaam voor te komen', zegt Goossens. 'Het kwam neer op ongeveer 70 keer te veel lood, 75 keer te veel kwik en 30 keer te veel cadmium.'

Volgens Goossens het directe gevolg van luchtvervuiling door het drukke verkeer in combinatie met zijn sportgedrag. 'Want normaal is sporten gezond voor je, maar in deze omgeving is het gewoon slecht', zegt hij. 'Als je sport, nemen je longblaasjes het fijn stof razendsnel op. Je zal daardoor niet morgen doodvallen, maar door de jaren stapelt zich dat wel op in je lichaam.'

Levensverwachting daalt

Onderzoekers van het Centrum voor Milieukunde aan de Universiteit Hasselt en de eenheid longtoxicologie van de KU Leuven publiceerden eerder dit jaar een artikel in het toonaangevende blad The Lancet, waarin stond dat luchtverontreiniging een even belangrijke trigger is bij een hartinfarct als andere, erkende, factoren zoals fysieke inspanning, hoge bloeddruk, drugs- of alcohol.

'Het is in elk geval niet gezond om twintig jaar lang langs een drukke baan te wonen, laat staan te joggen', zegt professor longtoxicologie Benoit Nemery, een van de onderzoekers die het artikel schreven. 'Luchtvervuiling is slecht én tast je gezondheid (o.a. longen en bloedvaten) aan.'

Binnen lopen

Intussen heeft Goossens al een dertigtal chelatie-beurten achter de rug, een therapie om de zware metalen uit zijn lichaam te halen.

'En een aantal waarden is nu genormaliseerd. Maar de klachten, hoewel niet verergerd, blijven wel. Ik weet dat het leuker is om in de buitenlucht te lopen, maar ik raad iedereen toch aan om dat te doen in een sportclub met een goed afzuigsysteem.'

Professor Benoit Nemery wil zo ver niet gaan, maar: 'Vlaanderen behoort tot de meest vervuilde streken van Europa. Daar moeten we iets aan doen. En intussen sport je het best zo ver mogelijk van grote wegen.'

Het Nieuwsblad editie Leuven 14-09-2011 pag. 13

 

Tags: