Stadsbestuur keurt landschapsontwerp Turnhoutsepoort goed

kade rechteroever

Zoek de verschillen... u zal wel even moeten zoeken.

Wat een zwaktebod van de stad in vergelijking met Ringland:

 

Meer groen, ondergrondse tram en betere fietspaden

 

De Noordersingel tussen de Stenenbrug en de Turnhoutsebaan wordt in 2017 heraangelegd. Tram 10 gaat ondergronds, waardoor heel wat nieuwe open ruimte vrijkomt. De groene invulling daarvan is vastgelegd in het landschapsontwerp Turnhoutsepoort. Ook de poorten onder de spoorweg krijgen een opfrisbeurt. 

De poorten onder de spoorweg vormen een belangrijke toegang tot de stad, maar zijn vandaag erg onoverzichtelijk. Ze zijn ook erg moeilijk bereikbaar voor fietsers. Het Antwerpse stadsbestuur wil van de poorten opnieuw echte stadsentrees maken. “Het overaanbod aan reclameborden, graffiti en andere storende elementen halen we weg”, zegt Koen Kennis (N-VA), schepen van Mobiliteit. “Zo geven we de poorten hun oude grandeur terug.”
 

Aan de Turnhoutsepoort gaat tram 10 ondergronds en wordt zo opnieuw een stuk van de Reuzenpijp in gebruik genomen. Het autoverkeer kan zo via die poort de stad inrijden. De Statieleipoort wordt heringericht als fiets- en voetgangerspoort. “Zo ontstaat er een verbinding tussen de toekomstige fietsstraat parallel aan de Turnhoutsebaan en het Singel- en Ringfietspad”, legt Kennis uit.


Meer groen en duidelijkere fietspaden: zo wordt de Noordersingel heringericht. FOTO GVA

“Meer naar het noorden creëren we speelaanleidingen aan de Donkerpoort. Er zal ook geen rechtstreekse doorgang zijn van aan de Donkerpoort naar de Singel. Ook het kruispunt aan de Stenenbrug wordt duidelijker gemaakt.” De huidige grasvelden worden behouden. Een hogere begroeiing zorgt voor een natuurlijke groene buffer tussen de stad en de Ring. “En dit alles wordt ingepakt met kwaliteitsvolle fietspaden, waar in beide richtingen op gefietst mag worden”, vertelt Kennis. “Het fietspad zal ook onder het op- en afrittencomplex van de E313 lopen.
 

We proberen zo de groene gebieden beter en meer ecologisch met elkaar te verbinden. In Vormingscentrum Coach, op de Statielei 29 in Borgerhout, vinden op 9 en 10 maart infomomenten plaats over de heraanleg van de Noordersingel, de plannen voor de Slachthuislaan en ook het landschapsontwerp Turnhoutsepoort.”
 

www.antwerpen.be/singelnoord

JAN STASSIJNS
Gazet van Antwerpen 05-03-2016 pag. 33

Tags: